Program dla dłużników komunalnych – 38 sopockich rodzin otrzymało drugą szansę

Mały drewniany zabawkowy domek stoi na kalkulatorze
Fot. Pixabay

Zakończyliśmy pierwszą edycję sopockiego programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych. Program, dotyczący lat 2016-2020, został przygotowany z myślą o zadłużonych najemcach lokali mieszkalnych w Sopocie, a jego głównym celem była edukacja i wykształcenie nawyku systematycznego płacenia należności oraz restrukturyzacja zadłużenia.

Odbyło się to przez częściowe umorzenie zadłużenia przy jednoczesnej spłacie pozostałej części długu. Dzięki temu miasto odzyskało blisko pół miliona złotych.

Zadłużenia najemców mieszkań komunalnych prowadzą często do utraty tytułu prawnego, czyli wypowiedzenia umowy, a następnie eksmisji z zajmowanych mieszkań. To z kolei wyklucza możliwość korzystania z niektórych form pomocy oferowanych przez Sopot, jak na przykład dodatki mieszkaniowe. Uchylanie się lokatorów od zapłaty należności za zajmowane lokale generuje dodatkowe koszty w postaci odsetek za zwłokę w zapłacie należności, a często wobec bezskutecznej egzekucji, także koszty sądowe czy komornicze.

To sprawia, że dłużnicy wpadają w niebezpieczną spiralę zadłużenia, a ich dług staje się coraz trudniejszy do spłaty. Nierzadko też jest dziedziczony przez kolejne pokolenia. Często są to sytuacje bez wyjścia, nawet zamiana mieszkania na mniejsze, tańsze niewiele pomaga, bo dług jest tak wysoki, że przekracza możliwości jego spłaty. Aby pomóc najemcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, Sopot przygotował „łódź ratunkową” – program, który ma przede wszystkim walor edukacyjny i jest wsparciem finansowym.

Zgodnie z założeniami programu, umorzone zostały opłaty: z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz odsetki od powstałych zaległości. 

Program powstał, by pomóc dłużnikom w utrzymaniu komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych, by zapobiec eksmisji dłużników z zajmowanych mieszkań i w konsekwencji ich bezdomności. Pragnęliśmy również zmobilizować najemców do terminowego wnoszenia opłat za użytkowane lokale mieszkalne.    

Nasz program to przede wszystkim edukacja, danie nowych możliwości osobom w potrzebie – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Mieszkańcy, którzy mieli problemy finansowe, ze wsparciem miasta mogli wyjść ze spirali zadłużenia. Co ważne, mieli czas, aby wykształcić w sobie nawyk systematycznego płacenia. Wspólnie odnieśliśmy niemałą korzyść – blisko 40 rodzin otrzymało drugą szansę, a miasto odzyskało blisko poł miliona złotych, które przeznaczymy na budowę nowych mieszkań komunalnych, aby ułatwić start młodym rodzinom – dodaje wiceprezydent Skwierawski. 

Kto mógł skorzystać z programu?
Byli to dłużnicy, którzy na dzień 30 listopada 2016 r. zalegali z opłatą za użytkowany lokal w wysokości powyżej 12 wymiarów czynszu/odszkodowania. Skierowany był do najemców, osób, które zajmowały lokal bez tytułu prawnego,  osób  zamieszkujących  w  lokalu  wraz  z  najemcą  lub osobą  pozbawioną  tytułu  prawnego do lokalu, które są solidarnie zobowiązane do zapłaty opłat. Ostatnią grupą adresatów programu były osoby, które nie mieszkają już w lokalu, ale nadal posiadają zadłużenie z tytułu jego użytkowania. 

Najemcy musieli spełniać również dodatkowe warunki: nie dewastowali zajmowanego lokalu, nie wykraczali przeciwko porządkowi domowemu i nie zajęli lokalu bez zgody miasta.

Preferowaliśmy osoby, które spędziły dziesiątki godzin przy odpracowaniu swoich zaległości, pracując w Zakładzie Oczyszczania Miasta. To zaangażowanie miało szczególne znaczenie, ponieważ pokazywało, że danemu dłużnikowi naprawdę zależy na redukcji długu.

Osoby, które mają zadłużenie, wciąż mogą odrobić zaległości czynszowe przy sprzątaniu miasta.

Miasto odzyskało blisko pół miliona złotych
Do programu przystąpiło 59 dłużników, zakończyło go 38 osób:

  • 19 osób spłaciło swoje zobowiązania jednorazowo do 30 listopada 2017 r. (kwota 88 814,88 zł),
  • 19 osób regulowało dług w miesięcznych ratach (kwota 308 275,01 zł).

Przed przystąpieniem do programu dłużnicy wpłacili 56 713,80 zł jako uzupełnienie brakujących opłat, zaś z tytułu zaległych opłat sądowych i zastępstwa procesowego wynikających z Nakazów Zapłaty odzyskaliśmy 20 879,95 zł.

Reasumując, kwota, która trafiła do budżetu miasta w wyniku realizacji programu to 474 287,64 zł, umorzonych zaś zostanie 463 097,67 zł.

W Sopocie mamy 1828  lokali komunalnych, w tym 115 lokali socjalnych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...