Szukamy wykonawcy renowacji zabytkowej kaplicy

Kapliczka przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem Jezus na rozwidleniu ulic.
Fotobank.PL/UMS

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Sopocie w przetargu nieograniczonym poszukuje wykonawcy, który wykona renowację zabytkowej kaplicy Stella Maris w Sopocie, u zbiegu al. Niepodległości i ul. Malczewskiego. Inwestycja realizowana jest w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego.

Kapliczka wzniesiona w 1928 r. na planie koła ma formę neobarokowej rotundy nakrytej półkolistym hełmem spoczywającym na architrawie, wspartym przez cztery korynckie kolumny wysunięte przed otwarte arkady. Nad kolumnami są cztery figury modlących się aniołów. Na architrawie znajduje się łaciński napis „Ave Maris Stella” (Witaj, Gwiazdo Morza). Otwarte arkady sprawiają, że kapliczka ma formę zwieńczonego krzyżem baldachimu osłaniającego figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, umieszczoną w centralnej części na wysokim ośmiobocznym cokole.

Jest to obiekt wolnostojący, przykryty dachem w kształcie kopuły pokrytej blachą miedzianą. Kaplica jest wykonana z betonu imitującego kamień, posadzka z lastrico, figury ze sztucznego kamienia. Kaplica jest ogrodzona ażurowym metalowym płotkiem. Podstawowe parametry obiektu: powierzchnia zabudowy 17 m kw, wysokość 6,3 m.

Przed wykonawcą postawimy następujące zadania:

  • remont i konserwacja elementów architektonicznych;
  • remont dachu;
  • remont i konserwacja posadzki;
  • remont i konserwacja detali architektonicznych i rzeźbiarskich;
  • konserwacja figury Marii z Dzieciątkiem;
  • ogrodzenie oraz bezpośrednie otoczenie kaplicy;
  • nowa instalacja elektryczna oświetleniowa;
  • inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Ponad 4 miesiące będzie miał wykonawca na rewitalizację zabytkowej Kaplicy Stella Maris, bardzo ważnej dla nas sopocian. Prócz gruntownego remontu tego pięknego zabytku, chcemy również by zamontowana została nowa instalacja elektryczna, która będzie oświetlać figurę oraz eksponować kaplicę po zmroku. To jeden z wielu sopockich zabytków, wpisany do rejestru i szczególnie chroniony – informuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Termin składania ofert mija 4 czerwca 2020 r. o godz. 12.00. Wykonawca będzie miał 120 dni na zrewitalizowanie zabytkowej kapliczki.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...