Sopot bez dyskotek

Stoliki i krzesła przed restauracją, niektóre krzesła saklejone biało-czerwoną taśmą
Fot. Fotobank.PL/UMS

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odmrożenie działalności lokali dotyczy tylko konsumpcji i podawania napojów. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z rozrywką, w tym klubów nocnych, dyskotek jest ograniczone przepisami.

Także spożywanie alkoholu w lokalu gastronomicznym może odbywać się tylko przy stoliku, nie ma możliwości konsumpcji przy barze. Chodzi o zachowanie nakazanego przepisami dystansu między gośćmi i ograniczenie liczby kontaktów na terenie lokalu w danym czasie, co nie jest możliwe, gdy klienci gromadzą się przy barze.

Cały czas także funkcjonariusze Straży Miejskiej i policji podczas rutynowych patroli w mieście będą sprawdzać, czy ktoś nie pije alkoholu w miejscach publicznych (na plaży, na molo, na ulicach, w parkach itp.), co jest niedozwolone. To ograniczenie nie są nowością związaną z sytuacją pandemii. Art.14 ust. 2 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, iż zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Za takie zachowanie grozi mandat karny.

Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...