Jednostki miejskie wznawiają bezpośrednią obsługę interesantów

Kobieta w maseczce idzie chodnikiem, w tle zaparkowane samochody i budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Od poniedziałku, 25 maja, do Urzędu Miasta wrócili wszyscy pracownicy, zlikwidowana została zmianowość, a co za tym idzie możliwość pracy zdalnej. Wynika to z rządowych wytycznych, że urzędy administracji publicznej mają wrócić do bezpośredniej obsługi interesantów.

Magistrat i jednostki miasta przez cały czas epidemii obsługiwały interesantów, na zasadach, jakie obowiązywały w danym momencie. Teraz wszyscy, również jednostki miasta, wrócili do bezpośredniej obsługi. Oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Zakład Oczyszczania Miasta

ZOM pracuje w godzinach 7.00-15.00. Na potrzeby interesantów uruchomiona zostanie kasa. Pracownicy kasy zostaną wyposażeni w rękawiczki i przyłbice. Kasa będzie czynna w godz. 8.00-10.00. W budynku ZOM może przebywać tylko osoba obsługiwana, pozostali kliencie czekają przed wejściem. Na potrzeby oczekujących interesantów przed wejściem zostanie ustawiony namiot.

Przed wejściem na teren wywieszone zostaną informacje o zasadach obsługi, a w wejściu do budynku staną urządzenia do dezynfekcji. Obsługiwane będą jedynie osoby w maseczkach.

W poniedziałek, 1 czerwca, otwarty zostanie PSZOK, na zasadach jak przed epidemią.

Kontakt: tel. 58 551 38 27, e-mail: obsluga@zom.sopot.pl

AQUA Sopot

Od 25 maja spółka pracuje na zasadach sprzed pandemii. Środki ostrożności:

  • powierzchnie stołów i sprzętów są odkażane po każdym użyciu,
  • obsługa klienta odbywa się w wyznaczonym miejscu,
  • przy drzwiach do budynku zainstalowane są zbiorniki na płyn odkażający; zbiorniki zainstalowano także na stacji uzdatniania wody.

Kontakt przez sekretariat: tel.: 58 555 49 20

Zarząd Dróg i Zieleni

Siedziba główna, sekretariat – al. Niepodległości 930

Wszelkie sprawy możliwe do załatwienia drogą elektroniczną, załatwiane są z użyciem nowych technologii, a niezbędna dokumentacja, np. do wydania decyzji, musi być uzupełniona za pośrednictwem poczty.

Na wniosek interesanta, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z działem merytorycznym, sprawa może być załatwiona w siedzibie. Służy temu odizolowane, jednoosobowe miejsce przyjęć, wyposażone w osłonę z pleksi, biurko, pojemnik do dezynfekcji itp.

Kasa, w sytuacjach niezbędnych, pracuje w godzinach 8.00-10.00. Wszelkie płatności możliwe są do uregulowania za pośrednictwem przelewów (bankowych, internetowych itp.).

Kontakt: tel. 58 551 72 61, faks: 58 551 55 34, e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl

Dział Parkowania – al. Niepodległości 930

Wszelkie sprawy, tj. abonamenty, odwołania itp., możliwe do załatwienia drogą elektroniczną, załatwiane są za pośrednictwem maila. Na życzenie interesanta, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z merytorycznym działem, sprawa może być załatwiona w siedzibie, w miejscu przyjęć (opisanym jak w pkt. 1).

Kontakt: tel. 58 550 59 55, faks: 58 550 59 55, e-mail: parkowanie@zdiz.sopot.pl

Dział Uzgodnień – al. Niepodległości 930

Sprawy, tj. uzgodnienia projektów, możliwe do załatwienia drogą elektroniczną, załatwiane są z użyciem poczty elektronicznej, z późniejszym uzupełnieniem oryginalnych dokumentów projektowych za pośrednictwem np. poczty. Na życzenie interesanta, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z działem merytorycznym, sprawa może być załatwiona w siedzibie, w miejscu przyjęć (opisanym jak w pkt. 1).

Kontakt: tel. 58 551 72 61, faks: 58 551 55 34, e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl

Dział Eksploatacji – al. Niepodległości 930

Wszelkie sprawy, tj. zajęcie pasa drogowego, inżynieria ruchu, utrzymanie dróg itp. pozostają możliwe do załatwienia drogą elektroniczną, z uzupełnieniem oryginalnych pism i wniosków za pośrednictwem poczty. Na życzenie interesanta, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z działem merytorycznym, sprawa może być załatwiona w siedzibie, w miejscu przyjęć (opisanym jak w pkt. 1).

Kontakt: tel. 58 551 72 61, faks: 58 551 55 34, e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl

Cmentarz – ul. Malczewskiego 31

Interesanci przyjmowani są pojedynczo, np. w sprawach związanych z pochówkiem lub przedłużeniem miejsca na cmentarzu. W przypadku większej liczby osób interesanci oczekują przed budynkiem, w czasie deszczu pod zewnętrznym, tymczasowym namiotem.

Kontakt: tel. 58 551 03 50, e-mail: biuro@cmentarz.sopot.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...