Neutralizacja obiektów niebezpiecznych zalegających w kanale Wisły Śmiałej

Strefa rażenia odłamkami – trasa holowania obiektów niebezpiecznych w kanale Wisły Śmiałej.
Strefa rażenia odłamkami – trasa holowania obiektów niebezpiecznych w kanale Wisły Śmiałej

Urząd Morski w Gdyni informuje, że pomiędzy 14 a 18 września (zapasowy termin 21-25 września) w rejonie kanału Wisły Śmiałej w Gdańsku przeprowadzona zostanie operacja przemieszczenia (holowania) i następnie neutralizacji dwóch obiektów niebezpiecznych – niemieckich min morskich typu GC, pochodzących z okresu II wojny światowej.

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Operacja przewidziana jest na dwa dni i najprawdopodobniej, w zależności od warunków pogodowych, odbędzie się 14 i 15 września.

Mając na uwadze moc ładunku wybuchowego znajdującego się w minach, wyznaczono strefę bezpieczeństwa, w której okresowo obowiązywać będą ograniczenia i zakazy:

  • 10730 m dla kapiących się – zakaz kąpieli (obszar wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na odcinku: od Gdańsk Brzeźno – Park Brzeźnieński im. J. J. Haffnera do miejscowości Mikoszewo, gmina Stegna – Rezerwat „Mewia Łacha” włącznie);
  • 1400 m dla urządzeń precyzyjnych, aparatury pomiarowej;
  • 2100 m dla nurków w wodzie – zakaz prowadzenia wszelkich prac podwodnych;
  • 1000 m dla statków – zakaz przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa;
  • 500 m dla ludzi i zwierząt gospodarczych: strefa rażenia odłamkami – zakaz przebywania ludzi i zwierząt gospodarczych poza pomieszczeniami zamkniętymi (na lądzie i wodzie, wzdłuż biegu kanału Wisły Śmiałej).

Strefa bezpieczeństwa znajduje się wokół:

  • pozycji zalegania obiektu nr 1 (obrotnica na rozgałęzieniu Wisły Martwej i Wisły Śmiałej),
  • pozycji zalegania obiektu nr 2 (południowy kraniec grobli na Wiśle Śmiałej),
  • pozycji neutralizacji obiektów niebezpiecznych,
  • trasy holowania obiektów niebezpiecznych w kanale Wisły Śmiałej, od pozycji zalegania w kierunku ujścia do Zatoki Gdańskiej, do wyznaczonej pozycji neutralizacji.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał stosowne zarządzenie porządkowe.  

Dokładne dni przeprowadzenia operacji uzależnione są od warunków pogodowych. Operację koordynuje Urząd Morski w Gdyni w zakresie działań na morzu oraz Pomorski Urząd Wojewódzki w zakresie działań w strefie brzegowej. Bezpośrednim wykonawcą przedsięwzięcia jest wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża – Grupa Nurków Minerów 13 dTR.

Miny zostały zlokalizowane podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (Wydział Pomiarów Morskich). Są to niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej. Długość takiego obiektu to ok. 220 cm, średnica 70 cm, masa ok. 1000 kg, a zawarty w niej materiał wybuchowy to heksanit. Jeden obiekt zalega na głębokości 7,7 m, drugi na głębokości na 4,1 m.

Planowana akcja będzie drugą w tym roku, przeprowadzaną na wodach Zatoki Gdańskiej. Pierwsza miała miejscu w czerwcu.

W trosce o bezpieczeństwo, apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniu przeprowadzania neutralizacji min oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji ich neutralizacji (zniszczenia).

 

Sopot

Obostrzenia dotyczące zakazu kąpieli nie dotyczą bezpośrednio Sopotu, ale z uwagi na charakter działań, zaleca się, aby w tym czasie zrezygnować z kąpieli w Zatoce, również uprawiania sportów wodnych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...