Radni apelują do premiera w sprawie zaniechania weta budżetu UE

ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, kilkoro ludzi spaceruje
Fot. Fotobank.PL/UMS

Rada Miasta Sopotu na sesji 26 listopada 2020 r. przyjęła rezolucję, w której apeluje do Prezesa Rady Ministrów o przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy.

W treści uchwały wskazano liczne efekty dotychczasowego pozyskiwania przez Sopot środków finansowych z budżetu UE oraz projekty, które w przypadku weta premiera nie będą mogły być zrealizowane w kolejnych latach w kurorcie.

– Radni Gminy Sopot, w poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej zapowiedziami zawetowania budżetu Unii Europejskiej, wnoszą o przyjęcie i uznanie kwot wynegocjowanych w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy, a także o zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem tegoż budżetu oraz funduszu – czytamy w rezolucji przyjętej przez większość radnych.

Radni argumentują w rezolucji, że pieniądze z budżetu Unii Europejskiej zasilają budżety, niedofinansowanych przez rząd samorządów.

– Niestabilność fundamentów działania polskich samorządów, w tym brak zapewnienia odpowiedniego finansowania zadań własnych i zleconych, na przestrzeni ostatnich dekad była rekompensowana środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. To właśnie dostęp do wielkich środków finansowych (163 mld euro) – począwszy od funduszy przedakcesyjnych – zapewnił silne wsparcie polskich reform, ukierunkowując je na zrównoważony rozwój – czytamy w rezolucji.

W rezolucji wskazano konkretne efekty współpracy w ramach Unii Europejskiej które są widoczne i odczuwalne dla mieszkańców naszego miasta. Dzięki pozyskaniu pieniędzy przez władze miasta ze środków UE zrealizowano wiele ważnych dla miasta i mieszkańców projektów inwestycyjnych.

Łącznie w Sopocie pozyskano ponad 100 mln euro, które zainwestowano w projekty materialne i niematerialne. Dlatego też wynegocjowane obecnie kwoty, jak wskazywano w oficjalnych komunikatach z udziałem Prezesa Rady Ministrów, w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy w wysokości 159 mld euro wsparcia na rzecz Polski, są w naszej ocenie niebywałą szansą dla rozwoju nie tylko całej Polski i ogólnokrajowych przedsięwzięć, ale także dla naszego miasta i jego mieszkańców – wskazują radni.

Wnioskodawcą rezolucji był klub Platforma Sopocian. Dokument poparło 15 radnych (Platformy Sopocian i ruchu Kocham Sopot), 4 było przeciw (klub Prawa i Sprawiedliwości), 2 osoby nie głosowały.

Treść rezolucji poniżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...