RFIL: przebudowa al. Niepodległości

Remont na al. Niepodległości, samochody jadą między słupkami ostrzegawczymi
Fot. Fotobank.PL/UMS

Na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej objętej inwestycją pn. „Przebudowa al. Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie” zostały przeznaczone środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to kwota 2 725 200 zł.

Środki posłużyły do wykonania gruntownej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, co bardzo poprawi warunki gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na tym terenie. Wody opadowe pochodzące z pasa drogowego odprowadzane będą wzdłuż skrajni lub osi jezdni do wpustów drogowych i dalej przykanalikami do nowo wybudowanych kanałów deszczowych.

Kanały deszczowe o średnicach DN300 - DN800 mm wykonano z rur i kształtek GRP – 640 m. Wszystkie przykanaliki wykonano z rur PVC-U o średnicy DN200 – 500 m, studnie wpustowe DN500 mm – 68 szt. W miejscach włączeń przyłączy deszczowych bądź na zmianie trasy kanałów deszczowych wykonano studnie osadnikowe o średnicach DN1200/1500 mm – 38 szt. Dodatkowo wykonano 60 m drenażu rury PCV DN160.

Inwestycja stanowi ostatni etap przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Malczewskiego, znajdującej się w zlewni Potoku Babidolskiego.

Koszt całej inwestycji to 17 039 534,03 zł. Jest to koszt wykonania robót budowlanych dla wszystkich branż oraz koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zasięg inwestycji obejmuje przebudowę al. Niepodległości rozpoczynającą się na wysokości ul. Armii Krajowej, a kończącą przed obiektem mostowym nad linią kolejowa nr 202 i 250, przebudowę skrzyżowania al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ul. Malczewskiego oraz wjazd i zjazd z al. Niepodległości w ul. Wejherowską.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...