RFIL: ul. Parkowa – przebudowa kanalizacji deszczowej

Robotnicy pracują przy remoncie drogi w mieście, w tle budynki
Fot. Fotobank.PL/UMS

Na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej objętej inwestycją pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu Miasta Sopotu – kwartał ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego” zostały przeznaczone środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 703 090 zł.  

Głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków odpływu wód opadowych w zlewniach: Potoku Karlikowskiego i Potoku Haffnera do Zatoki Gdańskiej oraz ochrona przed podtopieniami w dolnym tarasie miasta dzięki budowie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w kwartale ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego.

W ramach inwestycji przebudowana będzie sieć gazowa, zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna będzie uporządkowana. Ulice i chodniki otrzymają nową, bardziej przyjazną i naturalną nawierzchnię, pojawi się nowa zieleń, która zatrzyma część wód opadowych w miejscu ich powstania i uczyni przestrzeń bardziej estetyczną.

 

Prezentacja o inwestycji w Sopocie

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...