RFIL: Remont ul. Mickiewicza, Andersa, Abrahama i Paderewskiego

Fot. Fotobank.PL/UMS

Rozpoczęła się przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Abrahama, Andersa, Mickiewicza i Paderewskiego w Sopocie. Z uwagi na szeroki zakres prac obejmujących całą szerokość pasa drogowego, inwestycja podzielona została na etapy.

Kompleksowy remont

Projekt kompleksowego remontu kameralnych uliczek w górnym Sopocie został przygotowany z dbałością o charakter tego wyjątkowego miejsca.

Prace zakładają przebudowę kanalizacji deszczowej, stworzenie retencji kanałowej, nowe nasadzenia drzew i uzupełnienie szpalerów, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz chodników.

Powstanie oczko wodnego w okolicy ul. Abrahama 3, w miejscu położonym w wykształconej naturalnie dolinie „starego” koryta Potoku Bohaterów Monte Cassino (dawniej zwanego Wiejskim), do którego spływały odwodnienia z drenaży i wody infiltracyjne z terenów przyległych. Zostanie tam nasadzona roślinność bioretencyjna mająca za zadanie zatrzymać część wód opadowych, podczyścić je i „oddać” do gruntu, co wpłynie pozytywnie na stan wód gruntowych i podziemnych.

Zachowany zostanie drzewostan ulic, w niektórych miejscach szpalery zostaną uzupełnione. Nowe nasadzenia będą wykonane w geokompozytach magazynujących wodę wokół brył korzeniowych, co pozwoli na zmagazynowanie wód opadowych do późniejszego ich wykorzystania przez drzewa i krzewy, szczególnie w okresie bezdeszczowym.

Część zretencjonowanych wód opadowych będzie także wykorzystywana do podlewania miejskiej zieleni zlokalizowanej na skwerze u zbiegu ulic Abrahama i Żeromskiego. W tym celu zostanie wykonany punkt czerpalny, zasilający instalację nawadniającą zieleń. Analogiczne rozwiązanie zostało wdrożone w 2019 r. przy odkryciu odcinka Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego – wykonano tam instalację nawadniającą okoliczną zieleń wodami z potoku.

Koszt prac – 13 mln 153 tys. zł. Dofinansowanie z POIiŚ – 5,6 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2,3 mln zł.

Prace rozpoczynają się 14 maja 2021 i potrwają do 31 marca 2022 roku.

Nadzór nad inwestycją prowadzi Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ZDiZ.

Zakres remontu

Inwestycja łączyć będzie kilka branż i elementów. Swoim zakresem obejmie m.in.:

  • przebudowę układu drogowego ulic: Adama Mickiewicza, Ignacego Paderewskiego oraz Antoniego Abrahama i Gen. Władysława Andersa,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Mickiewicza,
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Abrahama na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Abrahama do ul. Andersa,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego,
  • przebudowę sieci odwodnieniowej terenu pomiędzy ul. Abrahama i Andersa,
  • nowe latarnie w ciągu remontowanych ulic,
  • przygotowanie infrastruktury dla potrzeb miejskiego monitoringu,
  • nasadzenia nowej zieleni,
  • wykorzystanie zretencjonowanych wód opadowych do podlewania zieleni miejskiej.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...