Autobus SOS do końca kwietnia

Autobus miejski stoi z włączonymi światłami. U góry wyświetla napis SOS. Wieczór, świecą się latarnie.
Fot. materiały UMS

Autobus SOS, w którym osoby doświadczające bezdomności mogą otrzymać ciepłą zupę oraz niezbędne wsparcie będzie kursował dłużej – do końca kwietnia. Miasto zapewnia też codzienny, ciepły posiłek dla osób w kryzysie bezdomności i innych osób potrzebujących.

Autobus pomocowy SOS miał zakończyć kursowanie z końcem marca, ale w związku z sytuacją epidemiczną, aby zapewnić niezbędne wsparcie osobom potrzebującym, będzie funkcjonował do końca kwietnia.

– Mobilna forma wsparcia w autobusie SOS jest ważnym uzupełnieniem różnych form pomocy jakie oferuje Miasto Sopot osobom, które znajdują się w kryzysie bezdomności - podkreśla Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Każda osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie w zależności od indywidualnych potrzeb otrzyma niezbędne wsparcie. Jeśli ktoś zna lub widzi na ulicy osobę potrzebującą, może zgłosić taką sytuację pod całodobowy numer pomocowy MOPS Sopot - 58 551 17 10.

Autobus SOS jeździ codziennie pomiędzy Gdańskiem i Sopotem. W godz. 19.15-20.00 parkuje przy ul. Bohaterów Monte Cassino, w pobliżu kościoła św. Jerzego. Następnie wyrusza do Gdańska gdzie ma kilka postojów aby tam również udzielać wsparcia. Zadanie to na zlecenie Miasta Sopotu oraz Miasta Gdańska, realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

Osoba w kryzysie bezdomności i każda inna osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji, może otrzymać w autobusie ciepłą zupę na wynos oraz maseczki ochronne. W razie potrzeby, pomocy udzieli także ratownik medyczny. Wszelkie niepokojące sygnały, osoby potrzebujące mogą zgłaszać obsłudze autobusu. W pojeździe dostępna jest również specjalna ulotka z najważniejszymi informacjami oraz kontaktami i miejscami gdzie osoby bezdomne z terenu Sopotu mogą uzyskać wsparcie. Ulotkę rozdają także sopockie służby – Policja, Straż Miejska a także streetworkerzy.

Od kwietnia, patrolowanie miejsc publicznych rozpoczęli także streetworkerzy. Wyposażeni w środki ochrony osobistej, odwiedzają miejsca gdzie mogą przebywać osoby doświadczające bezdomności. Streetworkerzy rozmawiają z napotkanymi osobami o ich problemach i powodach, które sprawiły, że znalazły się w trudnej sytuacji. Zachęcają i mobilizują do skorzystania z pomocy długofalowej i zmiany swojej sytuacji życiowej. Streetworkerzy udzielają informacji o aktualnych, dostępnych formach wsparcia w Sopocie, rozdają maseczki ochronne a także w razie potrzeby wydają sprzęt przedmedyczny (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu itd.). Instruują także jak samodzielnie zrobić opatrunek i używać przekazane środki medyczne.

– Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji osób będących w kryzysie bezdomności, znajdujących się w tym trudnym czasie w przestrzeni publicznej naszego miasta – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – MOPS we współpracy ze służbami miejskimi stale monitoruje sytuację osób potrzebujących, zapewniając im niezbędne wsparcie. Miasto Sopot finansuje codzienny, przez 7 dni w tygodniu, ciepły posiłek wydawany potrzebującym w siedzibie Caritas – dodaje wiceprezydentka Sopotu.

Jeśli osoba bezdomna wyrazi zgodę, jest kierowania do odpowiedniej placówki, która zapewnia schronienie oraz wyżywienie. Osoby, które z różnych względów nie chcą skorzystać z takiej możliwości, otrzymają pomoc w siedzibie Caritas w Sopocie przy al. Niepodległości 778. Tam oprócz ciepłego posiłku wydawanego codziennie, przez 7 dni w tygodniu, mogą skorzystać z łaźni oraz dostać czystą odzież.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...