Nowe zawody w ofercie – Zespół Szkół Handlowych zaprasza uczniów

Pracownia językowa w szkole
Fot. materiały promocyjne

Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik programista to nowe specjalności, które zaoferuje uczniom od nowego roku szkolnego Zespół Szkół Handlowych w Sopocie. Oferta edukacyjna jedynej szkoły zawodowej w mieście stale się rozwija.

– Zachęcamy ósmoklasistów, zarówno z całego Trójmiasta, jak i okolic, do zapoznania się ofertą Zespołu Szkół Handlowych – Sopockiej szkoły Zawodowej – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Wybór odpowiedniej szkoły to inwestycja w przyszłość, lepszy start w życie. Profesjonalna kadra nauczycielska, świetnie wyposażone zaplecze dydaktyczne i sportowe, współpraca z uczelniami wyższymi – to i jeszcze więcej oferuje Zespół Szkół Handlowych uczniom ósmych klas szkół podstawowych, poszukującym najlepszej dla siebie szkoły zawodowej. Na tle szkół zawodowych regionu ZSH w Sopocie wyróżnia się wysokim poziomem zdawalności matur i – co w szkole zawodowej najistotniejsze – wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

ZSH reagując na potrzeby rynku pracy, wprowadza nowe, atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jak i pracodawców, kierunki kształcenia. Szkoła oferuje kandydatom i uczniom kształcenie w zawodach:

  • technik eksploatacji portów i terminali,
  • technik hotelarstwa,
  • technik informatyk,
  • technik logistyk,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych (od roku szkolnego 2021/2022),
  • technik programista (od roku szkolnego 2021/2022).

Od nowego roku szkolnego zostanie także uruchomiona szkoła branżowa I stopnia w zawodzie kucharz

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie od 1 września 2020 r. funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Wejherowskiej 1 (dawny budynek Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2). W 2020 r. w ramach projektu „Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego” skończył się remont z przebudową budynku na potrzeby technikum.

Wyremontowane zostały pracownie zawodowe, sieć teleinformatyczna/elektryczna dostosowana została do potrzeb szkoły – bieżącej nauki i potrzeb związanych z egzaminami zawodowymi. Dodatkowo do szkoły kupione zostało wyposażenie. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 560 036,71 zł.

Kształcenie zawodowe opiera się na zajęciach praktycznych w nowoczesnych, odpowiednio do zawodu wyposażonych pracowniach: komputerowych, z nowym, często aktualizowanym zestawem komputerów i oprogramowania, hotelarskich – wyposażonych jak recepcja lub pokój hotelowy, kucharskiej – nowocześnie wyposażonej, w pełni funkcjonalnej kuchni.

Umiejętności zdobyte w szkole uczniowie rozwijają na praktykach zawodowych w wybranych zakładach pracy, w których mogą sprawdzić swoją wiedzę, pod okiem opiekunów i instruktorów uczestnicząc w życiu i pracy prawdziwych firm.

Niezwykłą atrakcją są też warsztaty zagraniczne, na które grupy młodzieży wyjeżdżają od wielu lat. Podczas takich warsztatów uczniowie konfrontują szkolną wiedzę i doświadczenie wyniesione z polskich firm, z realiami całej Europy.

Bogarta oferta edukacyjna to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, absolwenci Zespołu Szkół Handlowych bez trudu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, nie tylko w regionie czy kraju, ale i w całej Europie.

Absolwenci, którzy chcą kontynuować naukę na studiach wyższych, bez problemu dostają się na wybrane kierunki, zwykle związane z wyuczonym zawodem, aby następnie podjąć pracę w zawodzie, ale już na wyższych stanowiskach. Poziom kształcenia ogólnego zapewnia także możliwość studiowania na dowolnie wybranym kierunku – wśród absolwentów są więc też – obok ekonomistów i informatyków – psychologowie, poloniści czy absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Oferta szkoły to nie tylko edukacja: zajęcia sportowe, koło teatralne, czy kółka przedmiotów zawodowych, to tylko niektóre z pozalekcyjnych propozycji dla uczniów. W sporcie szkolnym Sopotu uczniowie ZSH to ścisła czołówka, zarówno w grach zespołowych, jak i w konkurencjach indywidualnych. Koło teatralne, wystawiające co roku przynajmniej jedno premierowe przedstawienie, to okazja do rozwijania różnorodnych artystycznych zainteresowań. Ciekawymi propozycjami są też Koło Historyczne im. Armii Krajowej, czy aktywny wolontariat.

Szkoła w Sopocie to niewątpliwie atrakcja: korzystne położenie – tuż przy przystankach autobusowych i trolejbusowych, 10 minut od przystanku SKM Kamienny Potok – sprawia, że dotarcie do placówki nie stanowi problemu.

Na stronie Szkoły ponadpodstawowe Sopot znajduje się kompletna oferta Zespołu Szkół Handlowych wraz ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...