Sopot będzie zarządzać miejską infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

Czarny kran kuchenny nad zlewem. Cieknie woda, w tle kuchnia.
Fot. Pixabay

Od 1 sierpnia 2021 roku miejska spółka AQUA-Sopot Sp. z o.o. przejmuje działalność prowadzoną w Sopocie przez Saur Neptun Gdańsk S.A. Dotychczas AQUA-Sopot, będąca właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście, dzierżawiła swój majątek spółce Saur Neptun Gdańsk. Od sierpnia będzie nim zarządzać samodzielnie.

W związku z rozwojem AQUA-Sopot zdecydowano się na rozszerzenie działalności i wykonywanie usług własnymi siłami, przekształcając spółkę w przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Takie przedsiębiorstwa są uprawnione do pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Tymczasem obowiązująca do tej pory umowa z Saur Neptun Gdańsk nie dawała takich możliwości. 

– Przejęcie funkcji operatorskiej może ułatwić w przyszłości pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstwa, m. in. na budowę instalacji fotowoltaicznych i innych rozwiązań z zakresu nowych technologii, zmniejszając tym samym opłaty za energię elektryczną, które są jedną z głównych pozycji kosztowych – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Przejęcie przez miejską spółkę działalności operatorskiej umożliwi także pełną kontrolę władz miasta nad nowymi taryfami, co pozwoli dostarczać mieszkańcom Sopotu wodę najlepszej jakości w jak najniższej cenie – dodaje wiceprezydent Skwierawski. 

Po zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków Miasto Sopot zostało pozbawione możliwości zatwierdzania nowych taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, kompetencje te przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W przypadku Sopotu wniosek składał Saur Neptun Gdańsk, a zatwierdzały go Wody Polskie. Przejęcie przez miejską spółkę działalności operatorskiej umożliwi pełną kontrolę nad proponowanymi do zatwierdzenia przez Wody Polskie nowymi taryfami, tak by opłata za wodę jak najmniej obciążała budżety sopocian. 

– Zmiana operatora nie spowoduje żadnych zakłóceń w dostarczaniu wody do sopockich domów i mieszkań czy w odprowadzeniu ścieków – mówi Marcin Burakowski, prezes Zarządu AQUA-Sopot Sp z o.o. – Zwracam uwagę, że cena wody jest regulowana, taka sama dla wszystkich odbiorców, a usługę jej dostarczenia świadczyć będzie tylko AQUA-Sopot. Nikt nie może proponować podpisania umowy czy sprzedaży wody w innej cenie – dodaje Marcin Burakowski. 

Nowe umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków będzie można podpisywać od 21 czerwca br. Do ich zawarcia zobowiązani są wszyscy, którzy do tej pory mieli umowy podpisane z Saur Neptun Gdańsk, a więc właściciele nieruchomości (np. domów jednorodzinnych), a także zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot i przedsiębiorcy. Ostatnią fakturę sopockim odbiorcom za lipiec 2021 r. wystawi Saur Neptun Gdańsk S.A. W kolejnych miesiącach fakturowanie przejmie AQUA-Sopot Sp. z o.o. Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie internetowej spółki AQUA-Sopot i pod nr telefonu (58) 555 49 20. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...