W obronie polskiej szkoły

Zdjęcie grupowe kilkudziesięciu osób. Trzymają dwie plansze.
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank/PL/UMS

W rocznicę Sierpnia'80 w Europejskim Centrum Solidarności podpisany został apel w obronie polskich szkół. Sopot dołączył do samorządów, które podpisały się pod deklaracją obok organizacji społecznych i związków nauczycielskich. Na konferencji zaprezentowane zostały spoty filmowe, które powstały w ramach kampanii Wolna Szkoła.

Na konferencji, która odbyła się 31 sierpnia 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności, pod deklaracją w obronie polskich szkół podpisali się przedstawiciele sopockiego samorządu i innych polskich samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich i Związku Metropolii Polskich, a także organizacji społecznych, środowisk szkolnych oraz związków i stowarzyszeń nauczycielskich. Podpisana deklaracja jest reakcją na zmiany w systemie oświaty, a więc w polskich szkołach, które zapowiedziało Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

– Nie ma sprawy ważniejszej niż edukacja, system edukacji, który będzie kształcił z szacunkiem dla ucznia, dla nauczyciela, w szacunku do każdego człowieka. Tego nam bardzo brakuje – mówiła podczas konferencji Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – W roku 80., tu w Gdańsku najczęściej powtarzane były słowa „wolne" i „samorządne". Dziś, w tym samym miejscu, chcemy takiej właśnie szkoły: wolnej i samorządnej. Nie chcemy szkoły partyjnej, zarządzanej przez kuratora z partyjnego nadania – dodała wiceprezydentka Sopotu.

Deklaracja zakłada m.in. budowanie dobrej, przyjaznej szkoły, która motywuje do twórczego i krytycznego myślenia, uczy kreatywności i  wychowuje człowieka otwartego, gotowego do podjęcia wyzwań współczesnego świata. Szkoły, która pielęgnuje i realizuje wartości takie jak wolność słowa, sumienia, solidarność i sprawiedliwość społeczną, a także godność i szacunek dla człowieka, jego pracy i wysiłku. Taka szkoła, zbudowana na fundamencie demokracji, powinna się opierać na wzajemnym szacunku i być współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców i uczniów, a także organizacje pozarządowe, władze lokalne i centralne. 

Na konferencji w ECS zaprezentowane zostały także spoty filmowe przygotowane w ramach kampanii Wolna Szkoła. Filmy można obejrzeć odwiedzając stronę Wolna szkoła.

W kampanii Wolna Szkoła udział bierze ponad 40 organizacji społecznych działających na rzecz dobrej edukacji oraz Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska. Kampanię wspierają: Związek Miast Polskich, najstarsza polska organizacja samorządowa skupiająca ponad 350 miast, oraz Unia Metropolii Polskich, która zrzesza 12 największych miast. Codziennie włączają się do niej nowe organizacje i grupy obywatelskie.

Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mają być one uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Chce cofnąć szkołę do minionego stulecia. Poddać dyrektorów i dyrektorki, nauczycielki i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i dyrektorki, i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu. Uczyć w sposób, który nie przygotowuje naszych dzieci do wyzwań XXI wieku. Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą, czyli 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz ich rodziny.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...