Dotacje konserwatorskie, czyli sopockie zabytki coraz piękniejsze

Budynek przy ul. Bema 2. Fot. materiały UMS
Budynek przy ul. Bema 2. Fot. materiały UMS

Kolejne trzy sopockie budynki wypięknieją dzięki dotacjom konserwatorskim, które na ich remont przyznała podczas ostatniej sesji sopocka Rada Miasta. Łączna kwota 167 tys. zł zostanie przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki 44, ul. Bema 2 i al. Niepodległości 727.

Dotacje celowe przeznaczone są na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu. Miasto już od ponad 20 lat wspiera finansowo remonty zabytkowych budynków. Dzięki temu mieszkańcom łatwiej udźwignąć niemałe koszty prac, kamienice odzyskują swój dawny blask, a miasto staje się coraz piękniejsze. Co ważne, o renowacjach nie decyduje przypadek. Wszystko odbywa się przy wsparciu, ale też zgodnie z wizją i pod nadzorem konserwatora zabytków.

– Dotowane z budżetu miasta prace  mają na celu zachowanie i utrwalenie zabytkowego charakteru budynków, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji, konserwację ocalałego oraz rekonstrukcję utraconego detalu architektonicznego – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Zwiększony procent dotacji został przyznany na renowację i rekonstrukcję unikatowego zespołu secesyjnych witraży, które są bardzo cennym dziedzictwem kulturowym Sopotu. Witraże o bogatej ornamentyce roślinnej ocalały w oknach i nadprożu wejścia do budynku znajdującego się na rogu ul. Bohaterów Monte Cassino/ul. Gen. Józefa Bema. Z uwagi na reprezentacyjną lokalizację kamienicy inwestycja jest ważna dla wizerunku miasta – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Dotacje konserwatorskie otrzymają:

  • Budynek mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki 44 – dotacja na remont frontowej elewacji oraz frontowej połaci dachowej. Elewacja frontowa jest eksponowana od strony ul. Kościuszki. Posiada cenne walory architektoniczne – reprezentacyjne osie przeszklonych loggii oraz dobrze zachowany detal w stylu secesji geometrycznej. Dotowane kompleksowe prace konserwatorskie i budowlane, oprócz elewacji, obejmą również frontową połać mansardowego dachu z drewnianymi lukarnami i mansardami zdobionymi ornamentem.
  • Budynek mieszkalny przy ul. Gen. Józefa Bema 2 – dotacja na renowację i rekonstrukcję witraży okien klatki schodowej, wykusza elewacji zachodniej i nadproża wejścia narożnego. Prace mają na celu przywrócenie walorów historycznych i artystycznych jednemu z najcenniejszych zespołów witraży w Sopocie.
  • Budynek mieszkalny przy al. Niepodległości 727 – dotacja na remont elewacji północnej. Inwestycja jest kontynuacją prac remontowych przy budynku (Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała dotację na remont elewacji zachodniej w 2019 r.). Elewacja północna jest eksponowana od strony ul. Poznańskiej i al. Niepodległości. Celem prac jest odtworzenie utraconego detalu architektonicznego i historycznej kolorystyki elewacji.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...