Straż Miejska podsumowała miniony rok

Samochód Straży Miejskiej
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.pl.

Rok 2021 był czasem intensywnej pracy sopockich strażników miejskich. Pandemia koronawirusa i spory ruch turystyczny spowodowały, że Straż Miejska wielokrotnie podejmowała interwencje na sygnały mieszkańców o utrudniających życie, nieprawidłowo zaparkowanych samochodach. Dodatkowo realizowała zadania wynikające z obostrzeń pandemicznych czy związane z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

W minionym roku zdecydowanie wzrosła liczba mandatów karnych nałożonych przez strażników miejskich, w stosunku do roku 2020. W roku 2020 było to 2888 mandatów wystawionych na łączną kwotę 331 570 zł, natomiast w roku 2021 ta liczba wyniosła 3960 mandatów, na kwotę 435 720 zł. Najwięcej popełnionych w minionym roku wykroczeń związanych było z nieprawidłowym parkowaniem, które – zwłaszcza latem, przy dużej liczbie turystów – bardzo utrudnia życie mieszkańcom Sopotu. Nieprawidłowo zaparkowane samochody często zastawiały chodniki lub blokowały mieszkańcom wyjazdy z posesji.

Ustawodawca niestety zabrania gminom z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys. pobierania opłat za parkowanie w soboty i niedziele, co z pewnością poprawiłoby rotację samochodów i skłoniło kierowców do jeszcze częstszego korzystania z bezpłatnego eko parkingu, który od kilku lat, w wakacje, funkcjonuje z powodzeniem przy ERGO ARENIE – mówi Tomasz Dusza, komendant Straży Miejskiej w Sopocie.

W minionym roku SM założyła 2365 blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. W stosunku do roku 2020 odnotowano tu wzrost o 794. Wzrosła też liczba pojazdów odholowanych, z 86 w roku 2020 do 151 w roku 2021.

Na podobnym poziomie utrzymywała się liczba zgłoszeń przyjętych od mieszkańców przez dyżurnych Straży Miejskiej. W roku 2020 było to 3150, a w 2021 3333 zgłoszeń. Najwięcej zgłoszeń mieszkańców dotyczyło utrudniających wyjazdy z posesji czy blokujących chodniki nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Dotyczyło to głównie okresu wakacyjnego i weekendów.

Niestety, nasze wielokrotne apele do rządu o możliwość pobierania opłat za parkowanie w weekendy pozostają bez echa. Niewiele możemy w tej sytuacji zrobić, chcąc ochronić mieszkańców, zwłaszcza centrum Sopotu i środowisko. Pozostają restrykcje – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Z podobnym problemem zmaga się wiele miast turystycznych, na przykład Zakopane – dodaje prezydent Karnowski.  

Wart podkreślenia jest istotny spadek liczby mandatów wystawionych za naruszenie przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 450 (2020 r.) do 320 (2021 r.).

Sopocka Straż Miejska realizowała w 2021 roku wiele działań profilaktycznych zorientowanych na edukację, wzrost świadomości pewnych zagrożeń czy ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży. Zajęcia i programy profilaktyczne realizowane były przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej głównie w sopockich szkołach podstawowych i przedszkolach. Były to m.in. zajęcia pt. „Bezpieczne wakacje”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” czy „Zasady bezpiecznego poruszania się na hulajnodze elektrycznej”. Łącznie w minionym roku w zajęciach profilaktycznych wzięło udział ponad 2500 osób.

Wspólnie z policją sopoccy strażnicy miejscy pełnili też zadania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, polegające m.in. na egzekwowaniu wprowadzanych obostrzeń. Koordynowali także dostawy szczepionek do punktów szczepień.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali również zadania związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków. Liczba związanych z tym interwencji wzrosła rok do roku (2020 do 2021) o niemal 50, ze 151 do 198. W minionym roku strażnicy byli jeszcze lepiej przygotowani do tych zadań. W lipcu odebrali Toyotę o napędzie hybrydowym – nowy radiowóz patrolowy przystosowany również do przewozu chorych zwierząt.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...