Społeczna Agencja Najmu. Ankieta dla zainteresowanych współpracą

Miniaturka domu stoi na stole, obok leżą klucze
Fot. Pixabay

Pod koniec stycznia br. Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę o zamiarze utworzenia Społecznej Agencji Najmu. Celem jest rozwój rynku mieszkań na wynajem dla osób, których nie stać na kupno mieszkania ani najem lokalu komunalnego. Z programu mogliby tymczasowo korzystać także mieszkający w Sopocie uchodźcy i repatrianci. Urząd Miasta uruchomił ankietę, która pomoże ocenić jakie jest zainteresowanie właścicieli lokali wynajmem i współpracą z SAN.

Główne założenia Społecznej Agencji Najmu opierają się na jednoczesnym zawiązaniu relacji przez SAN z właścicielami mieszkań (lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz na wynajmie pozyskanych mieszkań osobom, których dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem na warunkach komercyjnych. Dzięki gwarancjom terminowego uiszczania czynszu, stabilnego użytkowania i utrzymania mieszkań w dobrym stanie technicznym, Społeczna Agencja Najmu może pozyskać lokale poniżej stawek rynkowych. SAN może prowadzić spółka gminna, stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna. Warunkiem prowadzenia działalności SAN na terenie gminy jest zawarcie z gminą umowy o współpracy.

– To kolejna oferta mieszkaniowa dla sopocian – mówi Marcin Skwierawskiwiceprezydent Sopotu. – Kierujemy ją do osób z tzw. „luki czynszowej”, które mają dochody wyższe od limitów pozwalających na najem mieszkania komunalnego, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na wynajem mieszkania czy kupno po cenach rynkowych. Chcielibyśmy, by z programu mogli również skorzystać mieszkający w Sopocie uchodźcy i repatrianci. Natomiast ankieta pozwoli nam na sprawdzenie jaka jest potencjalna dostępność lokali i chęć współpracy ich właścicieli z miastem i SAN – wyjaśnia Marcin Skwierawski.

Urząd Miasta Sopotu, przed powołaniem Społecznej Agencji Najmu, uruchomił anonimową ankietę, która pomoże ocenić stopień zainteresowania zarządców i właścicieli nieruchomości przeznaczonych na wynajem współpracą z SAN. 

Zgłoszenia lokali można przesyłać do końca maja 2022 r., wypełniając ankietę elektroniczną. Ewentualne pytania można kierować do Wydziału Lokalowego UM Sopotu, na adres: karolina.byczynska@um.sopot.pl.

Społeczna Agencja Najmu pozwoli uzyskać mniej zamożnym mieszkańcom Sopotu stabilność mieszkaniową i jednocześnie swobodę w podejmowaniu życiowych decyzji związanych z założeniem rodziny czy zmianą pracy. To kolejny sopocki projekt mieszkaniowy. Warto przypomnieć, że osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o mieszkania socjalne oraz komunalne. Dużym zainteresowaniem cieszy się program mieszkań do samodzielnego remontu, a także nowo budowane mieszkania komunalne.

Działalność Społecznych Agencji Najmu umożliwia ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która weszła w życie 23 lipca 2021 roku. Od tego czasu gminy mogą nawiązywać współpracę ze społecznymi agencjami najmu. SAN może działać w formie Spółki z o.o., Spółki Akcyjnej z 50 proc. udziałem Gminy, a także fundacji, stowarzyszenia czy spółdzielni socjalnej. Warunkiem prowadzenia Społecznej Agencji Najmu na terenie Sopotu jest zawarcie z gminą umowy o współpracy na okres 5 lat i pozyskanie odpowiednich lokali. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...