Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Sopotu

Fot. materiały UMS

Sopoccy radni udzielili wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Jackowi Karnowskiemu. Kluczowe tematy podjęte na sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 czerwca br., to sprawozdanie finansowe z wykonania ubiegłorocznego budżetu i dyskusja nad Raportem o stanie miasta.  

XXXVI sesja Rady Miasta Sopotu rozpoczęła się od przedstawienia Raportu o stanie miasta za rok 2021. Raport referował prezydent Jacek Karnowski (także w zastępstwie Marcina Skwierawskiego, w części dotyczącej obszarów podlegających wiceprezydentowi) i wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. Kolejnym punktem obrad była kwestia przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030.

Głosowanie nad uchwałą o wotum zaufania zakończyło się wynikiem 16 głosów za, 5 wstrzymujących się, nikt nie głosował przeciw.

Prezydent z absolutorium za 2021 r.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za rok 2021 złożył Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki. W swoim wystąpieniu skarbnik wskazał na dochody w wysokości 428 153 831,25 zł i wydatki w wysokości 403 154 617,85 zł.

Rada Miasta Sopotu zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacją o stanie mienia Miasta Sopotu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu w sprawie udzielenia absolutorium. Po dyskusji sopoccy radni głosowaniem: 15 głosów za, 6 wstrzymujących się, bez żadnego głosu sprzeciwu, zatwierdzili sprawozdanie finansowe udzielając tym samym prezydentowi Sopotu absolutorium za rok 2021.

Radni uchwalili również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Sopotu na lata 2022-2032. To konsekwencja wprowadzenia do budżetu na 2022 r. zmian wielkości dochodów i wydatków. Zmiany w prognozie finansowej dotyczyły m.in. zwiększenia środków na budownictwo komunalne do poziomu 13 600 000 zł (dodano kwotę 490 000 zł), czy zwiększenia wkładu własnego do modernizacji stadionu SKLA do poziomu 6 995 000 zł (dodano 1 265 000 zł).

– Dzisiaj z moimi współpracownikami otrzymałem absolutorium. Wszystkim mieszkańcom, pracownikom, radnym, także opozycyjnym, bardzo dziękuję za współpracę – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Sytuacja finansowa miasta jest stabilna, mamy bardzo niski procent zadłużenia, kilkukrotnie niższy niż inne miasta. Niepokojem napawa brak stabilizacji dochodów wynikający z ciągłych zmian podatkowych fundowanych nam przez rząd. Każdy woli utrzymywać się z tego, co sam wypracuje niż z jałmużny czy państwowych dotacji. Wiele udało się w ubiegłym roku zrobić, mimo, że niektóre plany pokrzyżował nam COVID-19. Jednak mamy nowy żłobek, nowe mieszkania dla młodych małżeństw, ulice, instalacje infrastruktury deszczowej i sanitarnej. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale działaliśmy w trudnym pandemicznym czasie – dodaje prezydent Jacek Karnowski

Najlepsza Sopocka Inwestycja 2020 r.

Spośród 19 nominowanych w roku 2020 inwestycji Kapituła Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu przyznała Wyróżnienie w kategorii Obiekty budowie pawilonu rekreacyjno-sportowego z infrastrukturą oraz budowie zespołu obiektów o funkcji rekreacyjnej autorstwa architekta Marcina Woyciechowskiego i architekt Agnieszki Montewskiej na terenie hotelu Radisson Blu przy ul. Bitwy pod Płowcami 54. Podczas sesji wyróżnieni architekci odebrali nagrodę z rąk prezydenta Sopotu.

Tytuł Honorowego Obywatela Sopotu dla prof. Krzysztofa Sperskiego

Sopoccy radni podczas środowych obrad podjęli też jednogłośnie uchwałę o nadaniu profesorowi Krzysztofowi Sperskiemu tytuły Honorowego Obywatela Sopotu. Prof. dr hab. Krzysztof Sperski to wiolonczelista, kameralista, pedagog i nauczyciel akademicki. Jeden z członków – założycieli Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. W Sopocie prof. Krzysztof Sperski znany jest jako pomysłodawca i opiekun artystyczny Czwartkowych Wieczorów Muzycznych, które organizuje od 1974. Przez 48 lat, co tydzień w Dworku Sierakowskich przy ul. Czyżewskiego występowali najwybitniejsi artyści polscy i zagraniczni oraz najzdolniejsi studenci i uczniowie szkół muzycznych.

Zakończone w tym roku obchody 120-lecia Sopotu, a także jubileusz 80. urodzin prof. Sperskiego to dobra okazja, by uhonorować tak zasłużonego dla miasta i jego kultury człowieka.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...