Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Informujemy o przesunięciu terminu do składania wniosków do projektu  planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast w mieście  Sopocie  (symbol planu R-4/01).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do 10 października 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres: 
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16).

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...