Do 7 czerwca czas na dostosowanie szyldów reklamowych

Kamienica z banerem i po zdjęciu banera reklamowego
Fot. materiały UMS

W Sopocie od 2018 r., jako jedna z pierwszych w kraju, obowiązuje uchwała dotycząca warunków usytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, zwana potocznie uchwałą krajobrazową. Wprowadzenie konkretnych zapisów i kar za ich złamanie spowodowało, że Sopot jest wolny od nielegalnych i szpecących reklam. Od 7 czerwca 2020 r. również wszystkie szyldy na terenie kurortu muszą spełniać wymogi uchwały krajobrazowej, zachęcamy więc przedsiębiorców, korzystających z tej formy reklamy, do kontaktu z Plastykiem Miejskim.

Na terenie Sopotu obowiązują przepisy uchwały Nr XXXIX/521/2018  Rady Miasta Sopotu z 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W czerwcu ubiegłego roku upłynął okres dostosowawczy dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, innych niż szyldy. Od tego czasu tablice i urządzenia reklamowe muszą wypełniać zapisy uchwały krajobrazowej. Sukcesywnie miasto jest oczyszczane z reklam i banerów.

–  Dotychczasowa walka z chaosem reklamowym przyniosła w Sopocie wymierne korzyści – podkreśla Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Jeszcze we wrześniu z okolic najważniejszego ciągu komunikacyjnego – alei Niepodległości, zniknęły banery wielkoformatowe, co bardzo uatrakcyjniło panoramę tej ulic oraz odsłoniło zabytkowe elewacje. A reklamy nie tylko zasłaniały kamienice, ale także niszczyły i degradowały ściany budynków.

Z perspektywy czasu widać, że podjęta w 2018 r. uchwała jest narzędziem, dzięki któremu zaszły w przestrzeni miasta zauważalne zmiany. Zniknęły wielkoformatowe banery ze ścian kamienic widocznych z głównej ulicy miasta. Zarówno małe firmy, jak i znani przedsiębiorcy gotowi są do zmian swoich identyfikacji wizualnych i rozumieją konieczność tych zmian. Nowe reklamy powstają tylko i wyłącznie w zgodzie z zapisami uchwały. W efekcie tych działań znika chaos reklamowy.

– Do zakończenia procesu porządkowania przestrzeni jeszcze daleko, jednak wizualna jakość stworzyła nowe standardy estetyczne i podniosła poprzeczkę w myśleniu o krajobrazie miasta – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Od 7 czerwca 2020 r. wszystkie szyldy na terenie kurortu muszą spełniać wymogi uchwały krajobrazowej. Zachęcamy więc przedsiębiorców, korzystających z tej formy reklamy, do kontaktu z Plastykiem Miejskim (Małgorzata Całka, malgorzata.calka@um.sopot.pl, tel. 58 52 13 785, Biuro Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta w Sopocie, pok. 100) w celu ustalenia, czy dany szyld spełnia stawiane mu w uchwale krajobrazowej wymagania. W razie ich niespełnienia, Plastyk wskaże, co należy zrobić, aby szyld dostosować do prawa miejscowego.

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy zamierzają umieścić nową reklamę w Sopocie, przypominamy, że są odpowiednie zasady umieszczania reklamy zarówno w pasie drogowym dróg publicznych, jak i poza nim. Wsparciem może być procedura, jak umieścić reklamę w Sopocie, którą zamieszczamy poniżej.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...