Wsparcie dla sopockich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Fot. Pixabay

Sopoccy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą korzystać ze specjalnego pakietu wsparcia przygotowanego przez prezydenta miasta. Najważniejsze, to złożyć stosowny, uzasadniony wniosek. Apelujemy o składanie go drogą elektroniczną, a jedynie w wyjątkowej sytuacji wrzucenie do specjalnej urny w Urzędzie Miasta.  

Prezydent Sopotu 23 marca 2020 r. wdrożył Plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które złożyły bądź złożą stosowny, uzasadniony wniosek o umorzenie opłat, ze względu na ograniczenie prowadzenia działalności z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19. Umorzenie obejmuje drugą połowę marca br., a decyzja zostanie podjęta po upływie bieżącego miesiąca. Decyzje dotyczą następujących zakresów:

  • umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych,
  • umorzenie czynszu za dzierżawę gminnego gruntu,
  • umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  • umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (do trzech dużych podmiotów, które złożyły wniosek, zwrócono się o wyjaśnienie, czy ewentualne umorzenie podatku będzie miało przełożenie na umorzenia należności wobec ich najemców).

Prezydent miasta prosi o składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących kolejnych miesięcy. Przypominamy, że umorzenie może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek. Jednocześnie zwraca się do ubiegających się o umorzenia w następnych miesiącach o przedstawienie sytuacji firmy, a w szczególności zatrudnionych pracowników. 

Ponadto prezydent podjął decyzję o odroczeniu terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie - odroczenie do 31 sierpnia 2020 roku. Umorzenie części opłaty za czas epidemii zostanie rozpatrzone w terminie późniejszym.

Informujemy, że jeśli przedsiębiorca musi zawiesić działalność, to powinien złożyć deklarację zerową (korygującą za miesiąc marzec) dotyczącą odbioru odpadów najpóźniej do 10 kwietnia.

Udzielenie ulg w spłacie należności oraz umorzeń na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą winno nastąpić z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Całość decyzji odnośnie umorzeń zostanie przekazana niezwłocznie członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu.

– Każdy przedsiębiorą jest dla nas ważny, bo tworzy miejsca pracy dla naszych mieszkańców i dochody, z których państwo i miasta mogą realizować swoje cele, takie jak choćby oświata czy pomoc społeczna – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Dlatego też w tych trudnych czasach, kiedy nie mogą oni prowadzić działalności, musimy im pomóc.

Na dole strony zamieszczmy do pobrania formularze wniosków i oświadczeń do nich. Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesyłać na podane w nich adresy e-mail.

 

Tu znajdziesz informacje o zasadach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...