Nowa ścieżka rowerowa przy ul. Armii Krajowej – zmiana organizacji ruchu

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

W związku z przebudową ścieżki rowerowej, we wtorek 16 marca, zamknięta zostanie jezdnia ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kochanowskiego. Na tym odcinku będzie wymieniana nawierzchnia jezdni. Równolegle prowadzone będą prace na ścieżce rowerowej i chodniku. Zamknięcie jezdni potrwa około miesiąca, do połowy kwietnia 2021 r. 

Utrudnienia związane są z drugim etapem przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie tak, jak dotychczas, jednak jej nawierzchnia zamieniona zostanie na asfalt. Podczas przebudowy zostaną zastosowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.         

Na czas zamknięcia wyznaczone zostaną objazdy: dla jadących w kierunku Gdańska zaleca się korzystanie z al. Niepodległości, został wytyczony objazd przez ul. Sikorskiego oraz ul. Wybickiego. 

Łączny koszt przebudowy to 2 459 372,45 zł. Prace zakończą się w czerwcu. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. 

 

Prace te są częścią projektu pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi” który jest współfinansowany w wysokości 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT). 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...