Sesja Rady Miasta Sopotu

Radni siedzą podczas sesji Rady Miasta Sopotu w Sali Herbowej.

31 lipca 2017 odbyła się 31 sesja Rady Miasta Sopotu. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały.

Środki na budowę geriatrii
Radni dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sopotu na lata 2017 – 2030, zwiększając o 1,6 mln złotych planowane wydatki na budowę sopockiego szpitala geriatrycznego. Po zmianach na ten cel przeznaczonych jest w kolejnych latach 3,6 mln złotych z budżety miasta

Baseny solankowe dla chorych dzieci
Sopoccy radni zadecydowali o odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 3200 m kw. położonej  przy ul. Bitwy pod Płowcami 55 na okres 20 lat na rzecz Fundacji Sport na Zdrowie, z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjnego „Sopocki Port Zdrowia”. W ramach ośrodka Fundacja deklaruje budowę m.in. dwóch basenów solankowych oraz zewnętrznej tężni, przeznaczonych do zabiegów i rehabilitacji głównie dzieci.
Dotychczasowa działalność Fundacji, prowadzona we współpracy m.in. ze Szpitalem Dziecięcym Polanki i w oparciu o basen solankowy na terenie Sopockiego Klubu Żeglarskiego, pokazuje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu działalność i jednocześnie potwierdza bardzo dobre efekty ćwiczeń w solance w różnych schorzeniach (m.in. atopowe zapalenie skóry)

Mniej sklepów z alkoholem
W związku z rezygnacją jednego sklepu z koncesji, radni podjęli uchwałę zmniejszającą limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży z 58 do 57.
 
Budownictwo komunalne – niższe kryteria dochodowe i preferencje dla wychowanków domu dziecka
Radni przyjęli Regulamin wynajmowania mieszkań komunalnych w nowym budownictwie komunalnym w Sopocie, który preferuje młode małżeństwa z dziećmi.
W uchwale zaproponowano nowe, niższe kryteria dochodowe gospodarstw domowych, możliwość dokonywania zamian lokali po  minimum 3 latach zamieszkiwania w nowym mieszkaniu, a także wydzielenie dodatkowego – trzeciego pokoju w niektórych mieszkaniach.
Oprócz tego wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej uzyska dodatkowe punkty.
Ponieważ Regulamin nie zawierał uregulowań odnośnie osób samotnie wychowujących dzieci w kwestii dodatkowych punktów za każde dziecko (jak zostało to uwzględnione w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno wspólne dziecko), zaszła konieczność dostosowania uchwały Rady Miasta Sopotu do zgłaszanych przez mieszkańców problemów i potrzeb.

Ulica 23 Marca z innym uzasadnieniem
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
W związku z tym pojawiły się wątpliwości dotyczące nazwy 23 Marca, upamiętniającej wyzwolenie Sopotu spod władzy niemieckiej przez Armię Czerwoną.
Radni PiS zaproponowali zmianę nazwy ulicy na Rotmistrza Pileckiego.
Jednak mieszkańcy ulicy 23 Marca  - którzy licznie uczestniczyli w sesji Rady Miasta - przygotowali petycję, w której wnioskują za utrzymaniem nazwy ulicy 23 Marca. Zebrali ponad 300 podpisów. Jednocześnie zaproponowali zmianę dotychczasowego uzasadnienia dotyczącego roku 1945 na uzasadnienie odnoszące się do daty 23 Marca jako Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Inicjatorem ustanowienia Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej był Prezydent RP Lech Kaczyński. 12 marca 2007 r. parlament węgierski przyjął deklarację uznającą dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Deklarację poparło 324 posłów - nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 r. podjął przez aklamację Sejm RP. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzony jest już od 2007 roku zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech.
Sopoccy radni przychylili się większością głosów (trzy głosy przeciwne) do propozycji mieszkańców.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...