Dworzec w rękach gminy

Wnetrze Sopot Centrum
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartą przez Gminę Miasta Sopotu z Bałtycką Grupą Inwestycyjną S.A., Gmina przystąpiła do końcowej procedury przewidzianej umową, tj. nieodpłatnie nabyła prawo własności lokalu nowego dworca z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, Gmina przekaże ostatecznie lokal wraz z użytkowaniem wieczystym na rzecz PKP S.A.

Tym samym procedury związane z rewitalizacją terenów przydworcowych i budową nowego lokalu dworca zostaną zakończone.

Przypomnijmy, że zgodnie z umową o PPP, inwestor BGI S.A. zrealizował na rzecz Sopotu szeroko rozumianą przestrzeń publiczną, która pozostaje własnością miasta, obejmującą:

  • modernizację układu drogowego wraz z miejscami postojowymi,
  • przebudowę infrastruktury podziemnej,
  • budowę pięciu zbiorników retencyjnych,
  • budowę kilkukondygnacyjnego placu wyposażonego w niezbędną infrastrukturę z elementami wodnymi oraz zielenią.

Na 8 lat partner prywatny – BGI S.A., na podstawie umowy o PPP i umowy o utrzymaniu i zarządzaniu, ponosi koszty eksploatacji, utrzymania, pielęgnacji i ubezpieczenia obsługi placu, a na każdą aktywność i organizowane wydarzenie, musi każdorazowo otrzymać zgodę Gminy.

Należy podkreślić, że zarówno Gmina, jak i Polskie Koleje Państwowe sprzedały tereny niezbędne do realizacji inwestycji.

Partner prywatny wykonał nakłady finansowe na rzecz Gminy na kwotę 22,6 mln. zł. Gmina zaś sprzedała grunt wart 8 022 990 zł (brutto).

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...