Sopot Centrum z Grand Prix – najlepiej zagospodarowana przestrzeń

Ludzie spacerujący przy budynku Sopot Centrum
Fot. Fotobank.PL/UMS

Towarzystwo Urbanistów Polskich zdecydowało, że projekt zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów jest najlepszą przestrzenią publiczną 2017 r. Tym samym sopocka inwestycja zwyciężyła XI edycję prestiżowego branżowego konkursu.

Nagrodę podczas I Kongresu Polityki Miejskiej XV Kongresu Miast Polskich odebrali: wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski oraz zespół architektów, autorów zwycięskiej koncepcji pod kierownictwem arch. Marcina Kaniewskiego.

Nagrodę przyznano za stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach w oparciu o bardzo rzadko wykorzystywany model partnerstwa publiczno-prywatnego. W wyniku realizacji inwestycji rozbudowano także infrastrukturę drogową, przebudowano kolejową, stworzono wielofunkcyjną zabudowę usługową adresowaną w dużej części do firm lokalnych” – czytamy w uzasadnieniu przyznania Grand Prix konkursu. 

– W nowatorskiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego zagospodarowaliśmy wspólnie z inwestorem serce miasta – nie kryje radości Jacek Karnowski prezydent Sopotu. – Nowoczesność formy i wyjątkowa funkcjonalność Sopot Centrum nie oszukuje, nie udaje, nie tworzy pseudohistorycznej architektury. Postawiliśmy na nowoczesną, ale szanującą otoczenie formę. I opłacało się to. Obiekt doskonale wkomponował się w miasto, mieszkańcy go zaakceptowali i polubili. Ten wysiłek, nas wszystkich, bardzo się opłacał. Mamy nową, piękną przestrzeń w mieście, którą doceniają prócz gości i turystów, również profesjonalni architekci i urbaniści. A nagroda stanowi ukoronowanie naszych wspólnych wysiłków  – dodaje prezydent Karnowski.

Wiceprezydent Marcin Skwierawski odbiera nagrodę Grand Prix za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną dla Sopot Centrum. Fot. materiały prasowe

Przypomnijmy: inwestycja powstała na ponad 17 tys. m kw. zlokalizowanych w centrum Sopotu, na obszarze pomiędzy ulicami Podjazd, Kościuszki i Kolejową, bezpośrednio przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Inwestor nabył (kupił) nieruchomości, które należały uprzednio do Skarbu Państwa i oddane były w użytkowanie wieczyste na rzecz PKP oraz do Gminy Miasta Sopotu.

Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniosła około 20 tys. m kw.

Całkowicie zmodernizowany i przebudowany został układ komunikacyjny w tej części Sopotu:

  • powstały dwa nowe ronda; z ruchu kołowego wyłączona została część ul. Dworcowej, pozostawiając jedynie jej fragment obsługujący dotychczasową zabudowę mieszkaniową i usługową;
  • pod zespołem budynków i placem powstała nowa droga oraz duży parking podziemny na 240 miejsc postojowych z 2 wjazdami i wyjazdem, włączającymi się bezpośrednio na nowopowstałe ronda; dodatkowo powstało 30 miejsc naziemnych;
  • ruch pieszy odbywa się nowym, dwupoziomowym ciągiem, w śladzie zlikwidowanej części ul. Dworcowej.

Powstał tym samym dwupoziomowy plac miejski połączony z ul. Bohaterów Monte Cassino, stanowiący tzw. przestrzeń publiczną oraz dwa skwery. W rejonie inwestycji wprowadzono atrakcyjną i uporządkowaną zieleń, w tym zieleń wysoką.

Nowopowstały kompleks usługowy z dworcem, którego koszt realizacji wyniósł ok. 120 mln zł,  otrzymał nazwę Sopot Centrum. Znajdują się w nim:

  • nowy lokal dworca – nowoczesne centrum obsługi pasażera (528 m kw. na kasy, poczekalnie, przestrzenie przeznaczone pod komercjalizację etc.), przygotowany do obsługi ok. 5800 pasażerów w ciągu doby;
  • Hotel Molo z 70 pokojami, 142 miejscami noclegowymi (blisko 5600 m kw.)
  • kompleks galerii handlowo-usługowych (10 600 m kw.), w tym wliczony dworzec (528 m kw.) oraz Sopoteka (ponad 650 m kw.);
  • powierzchnie biurowe (ponad 2000 m kw.).

Powierzchnia użytkowa łączników pomiędzy budynkami  wynosi dodatkowo  ok. 1100 m kw.

Zabudowę  tworzy  nowoczesna promenada, z kawiarniami, restauracjami i  zieleńcami, elementami wodnymi, miejscami do odpoczynku.

Inwestycja jest przyjazna osobom niepełnosprawnym – są windy, schody ruchome, pochylnie czy specjalne oznakowane trasy dla osób niedowidzących. Kwestie te, na etapie projektowym i wykonawczym, konsultowane były ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Inwestor przez 8 lat zarządza i utrzymuje przestrzeń publiczną na własny koszt i ryzyko. Umowa reguluje ten proces, wskazując na obowiązki i uprawnienia partnera prywatnego oraz uprawnienia podmiotu publicznego – gminy. Po tym okresie przestrzeń publiczna przejdzie w użytkowanie gminy.

Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartą przez Gminę Miasta Sopotu z Bałtycką Grupą Inwestycyjną S.A., Gmina przystąpiła do końcowej procedury przewidzianej umową, tj. nieodpłatnie nabyła prawo własności lokalu nowego dworca z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, Gmina przekaże ostatecznie lokal wraz z użytkowaniem wieczystym na rzecz PKP S.A. 

Tym samym procedury związane z rewitalizacją terenów przydworcowych i budową nowego lokalu dworca wkrótce zostaną zakończone.

Informacje o konkursie:
Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Chodzi o promocję rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych. Pierwsza, ogólnopolska edycja tego konkursu odbyła się w 2007 r., od 2008 r. współorganizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich.

 

 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...