Zielony Sopot

Cena za odbiór śmieci bez ryczałtu  

Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na ostatnią uchwałę Rady Miasta Sopotu dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Izba zasugerowała, że stawka za odbiór śmieci naliczana na podstawie zużytej wody nie może zawierać składowej w postaci ryczałtu. Opłata może być naliczana jedynie na podstawie faktycznej ilości zużytej wody. Dlatego prezydent miasta przygotował uchwałę zmieniającą te zapisy. Uchwała procedowana będzie na najbliższej sesji, 27 lutego.

Sejmik Województwa Pomorskiego wspiera Sopot w walce ze smogiem

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli dziś, tj. 24 lutego uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Chcesz być ekoodpowiedzialny? Przyjdź na spotkania!

Zapraszamy mieszkańców na spotkania edukacyjne w ramach projektu Sopot naturalnie, na których opowiemy, jak żyć bardziej eko. Porozmawiać o tym będzie można w dwa marcowe poniedziałki, o godz. 17.00: 2 marca w Bibliotece „Koc i książka”, Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14 oraz 16 marca w Dworku Sierakowskich, Sopot, ul. Czyżewskiego 12.

Sopot zmuszony do zmiany stawek za odbiór odpadów

Polskie samorządy w drastyczny sposób odczuwają skutki rządowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawiciele samorządów wielokrotnie alarmowali, że wprowadzone przez rząd regulacje doprowadzą do drastycznej podwyżki kosztów funkcjonowania systemu. Co odbije się na mieszkańcach, którzy będą zmuszeni zapłacić więcej za odbiór śmieci. Dzieje się to poprzez m.in.: wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, dodatkowe obowiązki nałożone na gminy (np. wprowadzenie nowej frakcji BIO), wzrost cen wynagrodzeń, energii i paliw. Sopot, podobnie jak inne samorządy, przez decyzje rządowe, zmuszony został do opracowania nowych, wyższych stawek, które w formie uchwały zostały przedstawione radnym. Uchwała będzie procedowana na sesji Rady Miasta 30 stycznia 2020 r.

Co zrobić z choinką po świętach? 

Gdy choinka stanie się sypiącym problemem, z pomocą przychodzi Zakład Oczyszczania Miasta, który odbiera naturalne choinki.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...