Zielony Sopot

Zielone odpady w nowych workach

O utrzymanie czystości w mieście powinniśmy dbać wszyscy: zarówno służby odpowiedzialne za porządek, jak i mieszkańcy miasta. Tak ważne jest więc stosowanie się mieszkańców i innych podmiotów do ustalonych harmonogramów wystawiania odpadów, w tym zielonych.

Naturalnie dla mieszkańców

Wszyscy chcemy dbać o Sopot – naturalnie! Rozpoczęliśmy więc ekologiczną kampanię adresowaną do mieszkańców miasta, przedsiębiorców i branży turystycznej. Chodzi o zmianę codziennych nawyków, dotyczących np. produkcji odpadów, w szczególności plastikowych, lepszej segregacji śmieci, przekonanie do picia zdrowej sopockiej kranówki czy ograniczenia marnowania żywności. To małe i proste do wprowadzenia kroki, które mogą przynieść wielkie zmiany.

W trosce o dzikość – pomagaj z głową!

Na warsztat o dokarmianiu zimujących ptaków, w tym wodno-błotnych i przy w karmnikach, zapraszają Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów. 15 listopada będzie można m.in. samodzielnie przygotować kule tłuszczowe do dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół.

Policjanci przeciwko trucicielom. Podsumowanie akcji „Smog”

30 września policjanci ruchu drogowego prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Smog”. Do działań włączyli się również sopoccy funkcjonariusze, którzy zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Jednak nadrzędnym celem było eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Worki na odpady budowlane i zielone – ważne zasady

Selektywna zbiórka odpadów oraz utrzymanie czystości w mieście to wspólny cel zarówno służb odpowiedzialnych za porządek oraz mieszkańców miasta. Wiedza o segregowaniu odpadów jest coraz większa i takie zbieranie śmieci w naszych domach staje się powoli powszechnym zachowaniem. Sopot jest też jednym z nielicznych miast, w którym mieszkańcy mogą raz do roku otrzymać worek, tzw. big bag, na odpady budowlane powstające w trakcie  remontów mieszkań, domków jednorodzinnych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...