Prof. Krzysztof Sperski Honorowym Obywatelem Sopotu

Fot. Krzysztof Mystkowski KFP

W niedzielę, 16 października, w sali koncertowej PFK w Operze Leśnej sopoccy filharmonicy zagrali Koncert Jesienny. W trakcie wydarzenia odbyła się uroczystość nadania honorowego obywatelstwa Sopotu profesorowi Krzysztofowi Sperskiemu.

Nowy Honorowy Obywatel Sopotu, prof. Krzysztof Sperski, jest pomysłodawcą i organizatorem Czwartkowych Wieczorów Muzycznych w Dworku Sierakowskich, które odbywaja sie od 1974 roku. Jest również członkiem jednym z założycieli Towarzystwa przyjaciół Sopotu. Krzysztof Sperski od ponad pięćdziesięciu lat jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Gdańsku. Z jego klasy wyszło kilka pokoleń wiolonczelistów, solistów wirtuozów, a także pedagogów szkół artystycznych. Prowadził liczne seminaria i kursy mistrzowskie w dziedzinie gry na wiolonczeli i kameralistyki w Polsce i na świecie. Jest autorem szeregu publikacji i artykułów naukowych. W obszarze jego zainteresowań są m.in. poszukiwania zaginionych dzieł polskiej literatury wiolonczelowej i kameralnej, które profesor następnie opracowuje do współczesnych wykonań. Krzysztof Sperski występował w większości ośrodków muzycznych w kraju, wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. W programach swoich koncertów zawsze umieszczał dzieła polskich kompozytorów, mając szczególne zasługi dla twórców Wybrzeża, których utwory wykonywał wielokrotnie w duecie z Anną Prabucką-Firlej (fortepian) czy Trio Gdańskim, z którymi odnosił swoje największe artystyczne sukcesy.         

Podczas koncertu Polska Filharmonia Kameralna Sopot, pod dyrekcją wojciecha Rajskiego, zaprezentowała czołowe kompozycje literatury smyczkowej Preludium i Fugę op. 85 Maurycego Moszkowskiego i Divertimento Béli Bartóka. Wybrzmiał także liryczny utwór ukraińskiej kompozytorki Victorii Polevy Langsam, a także Camille Saint-Saëns'a Koncert wiolonczelowy nr 1. Solistą koncertu był Bartosz Koziak, wiolonczelista, określany jako „wizjoner” i „poeta” wiolonczeli. Zdobył sobie uznanie melomanów oraz krytyków nietuzinkowymi interpretacjami dzieł zarówno klasyków jak i kompozytorów współczesnych.

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...