Na leki i ogrzewanie dla seniorów. Wyższe kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku

Fot. Freepik

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia oraz ogrzewania przyjęła Rada Miasta Sopotu. Kryterium zostało podniesione do 250% dla rodzin i 300% dla samotnych seniorów.

– Inwestycje w ludzi, a szczególnie w grupy potrzebujące wsparcia, które mogą być wyłączone z różnych działań, są mi zawsze bardzo bliskie – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Dziękuję radnym, że podjęli decyzję o podwyższeniu kryterium dochodowego, które uprawnia do uzyskania pomocy na zakup leków czy ogrzewanie mieszkania. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie podczas codziennej pracy widzą, jak w trudnej czasami sytuacji są szczególnie samotni seniorzy. Dlatego bardzo cieszę się, że Rada Miasta Sopotu przychyliła się do naszych wniosków – dodaje Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Z przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej sopockich seniorów i rodzin o niskich dochodach, korzystających z pomocy MOPS wynika, że marcowa waloryzacja emerytur i rent wypłacanych przez ZUS spowoduje, że osoby o niskich świadczeniach utracą możliwość korzystania z zasiłków celowych ze wzglądu na nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W konsekwencji waloryzacja ta zamiast poprawić ich sytuacje finansową, spowoduje brak możliwości korzystania ze wsparcia MOPS, a tym samym brak środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, jakimi są leki i ogrzanie mieszkania.

Sopot od wielu lat podwyższał do 200% kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy na zakup leków i ogrzewania, w obecnej sytuacji kryterium zostało podniesione do 250% dla rodzin i 300% dla samotnych seniorów.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...