Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych

Dwie uśmiechnięte kobiety, starsza i młodsza, przytulają się do siebie
Fot. Fotobank.PL/UMS

„Dbasz o innych, zadbaj też o siebie” – pod takim hasłem 15 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych. Dzień ten jest okazją, aby docenić pracę osób, które opiekują się seniorami, szczególnie tymi niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia.

Praca ta daje ogromną satysfakcję z możliwości pomagania ale wymaga dużej odpowiedzialności, empatii i częstego lub ciągłego kontaktu z podopiecznym. Dlatego też wielu opiekunów boryka się z trudnościami, zarówno fizycznymi, jak i psychologicznymi. Ważne jest aby wspierać opiekunów, szczególnie w trudnych chwilach, które pojawiają się podczas pracy ze starszymi osobami. Wzmacniać ich kompetencje i zapewnić chwilę oddechu, zgodnie z hasłem „Dbasz o innych, zadbaj też o siebie”.

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych, to dzień poświęcony wszystkim osobom, które zajmują się seniorami. Zarówno tym, które robią to zawodowo, np. opiekunki środowiskowe, jak również opiekunom rodzinnym, którymi najczęściej są najbliżsi – mąż lub żona, dzieci bądź wnuczkowie.

Akademia Opiekunów, która po raz drugi organizuje Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych, przygotowała specjalne wydarzenia mające na celu pomoc tym, którzy zajmują się osobami starszymi i schorowanymi na co dzień.

15 maja uruchomione zostały trzy bezpłatne linie telefoniczne, gdzie każdy opiekun może zasięgnąć porady. Pod numerem 12 347 64 99 dyżury pełnią:

  • pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem (w godzinach 10.00-16.00),
  • wykwalifikowany psycholog (w godzinach 10.00-14.00),
  • prawnik, który udzieli informacji z zakresu organizacji opieki domowej i opieki instytucjonalnej (w godzinach 9.00-13.00).

– Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia. Wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowej placówce – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. – Polepszenie jakości życia opiekunów niewątpliwie przyczyni się także do lepszej opieki nad ich bliskimi. Odpowiadając na ich potrzeby sukcesywnie poszerzamy ofertę wsparcia skierowaną specjalnie do opiekunów.

Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem jak przeorganizować codzienne życie aby zapewnić właściwą opiekę. Nie wie gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Dlatego sopocki MOPS uruchomił Telefon Wsparcia Opiekuna dla osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia. Pod numerem 58 341 83 18, w środy w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia a także pomoc psychologiczną. Jeśli jest taka potrzeba psycholog udziela również bezpośredniego wsparcia w domu.

Kolejnym elementem systemu wsparcia, konsekwentnie budowanego w Sopocie jest całodobowa opieka wytchnieniowa, która została uruchomiona w Domu Pomocy Społecznej. Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę odpoczynku. W czasie, gdy opiekun ma chwilę wytchnienia, podopiecznym zajmują się profesjonaliści: opiekunka, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pracownicy socjalni.

Sopot docenia również pracę opiekunek środowiskowych, które opiekują się starszymi i niesamodzielnymi mieszkańcami Sopotu w ich domach. Prezydent Miasta, co roku nagradza opiekunki wyróżnione w plebiscycie Opiekunka Środowiskowa Roku. Jest to jedyne w Polsce, wyróżnienie przyznawane (od 2009 r.) opiekunkom środowiskowym, w dowód uznania za ich pracę na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Opiekunka Środowiskowa to zawód wymagający pasji, siły oraz empatii a ze względu na sytuację demograficzną kraju i starzenie się społeczeństwa, to zawód, na którego zapotrzebowanie stale rośnie. Przyznając wyróżnienie „Opiekunka Środowiskowa Roku” organizatorzy plebiscytu przyczyniają się do podniesienia prestiżu zawodu opiekunki środowiskowej oraz zachęcają młodych ludzi do kształcenia się w tym trudnym ale pięknym  zawodzie.

– Zawód opiekunki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekunka ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki współpracy takiego zespołu można zapewnić kompleksową opiekę, która umożliwi osobie niesamodzielnej pozostanie we własnym środowisku rodzinnym. Dobra usługa opiekuńcza to opieka adekwatna do sytuacji potrzebującego i dostosowywana indywidualnie do jego potrzeb, zapewniana przez rodzinę bądź profesjonalnie przygotowane służby społeczne – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

W Sopocie w ciągu roku z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania za pośrednictwem MOPS-u korzysta średniomiesięcznie 250 osób. Usługi te świadczy ok. 90 opiekunek zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych wybieranych w drodze konkursu granowego. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. sporządzanie lub dostarczanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację (np. toaletę całego ciała, zapobieganie odleżynom) oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. wychodzenie na spacery, pomoc w kontakcie z instytucjami np. ZUS).

W 2010 r. sopocki MOPS opracował Program Wsparcia Osób Objętych Usługami Opiekuńczymi w Środowisku „Tęczowa Jesień”, którego głównym przesłaniem jest podniesienie jakości opieki nad osobami starszymi. Jednym z założeń programu jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się opieką środowiskową i promowanie wysokiej jakości pracy opiekunki środowiskowej, a wyrazem tego jest plebiscyt „Opiekunka Środowiskowa Roku”.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...