Całodobowa opieka dla starszych – są miejsca w DPS

Seniorzy i osoby na wózkach inwalidzkich siedzą w sali w kółku i ćwiczą
Fot. materiały DPS

Najlepszym otoczeniem dla seniora jest jego dom i wsparcie na miejscu. Czasem jednak nawet kompleksowa pomoc świadczona w domu przez specjalistów nie jest już wystarczająca i potrzebne jest całodobowe wsparcie w ośrodku. Taką specjalistyczną opiekę zapewnia sopocki Dom Pomocy Społecznej. Aby uzyskać miejsce w DPS, należy zgłosić się do środka pomocy społecznej.

– Zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami. Udzielą szczegółowych informacji o zasadach kierowania do DPS, podpowiedzą jak skompletować dokumenty – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

DPS w Sopocie przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Może w nim zamieszkać osoba, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować i wymaga całodobowej opieki. Do DPS trafiają nie tylko osoby samotne, ale również te, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej opieki.

– Opieka nad bliskim, który w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku bądź zaawansowanego wieku jest niesamodzielny, wymaga przeorganizowania życia całej rodziny. Czasem bywa nawet ponad siły osoby, która tę opiekę sprawuje, bo ona sama jest starsza i schorowana – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Wtedy właśnie z pomocą przychodzi wykwalifikowany personel sopockiego DPS.  

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację, zabiegi fizjoterapeutyczne, opiekę lekarską, rozmowy z psychologiem oraz zajęcia z logopedą. W zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb mieszkańców, umożliwia korzystanie z zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, uczestniczenie w obrzędach religijnych.

Szczegółowe informacje o zasadach kierowania do DPS: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...