Rodzinny Sopot

Sopockie Domy Sąsiedzkie – wracamy po wakacjach

Pod koniec czerwca kończy się zimowo-wiosenna edycja zajęć prowadzonych w ramach projektu Sopockie Domy Sąsiedzkie. Program bezpłatnych wykładów i warsztatów organizowanych przez miasto Sopot po raz kolejny cieszył się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców.

Kolejne sopockie rodziny wylosowały mieszkania

Poniedziałek, 25 czerwca, był szczęśliwym dniem dla 52 sopockich rodzin. Tego dnia odbyło się losowanie 50 mieszkań w nowych budynkach komunalnych przy ulicy Malczewskiego i 2 mieszkań przy ulicy Świemirowskiej (zbudowanych w 2009 r., zwolnionych przez poprzednich lokatorów).

Komiks, który uczy, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie

Sopocki zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydał informator, który dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komiks zawiera cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

Nowy program „Dobry start”. 300 zł na wyprawkę szkolną

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Sobota ze zdrowiem i zabawą

Stowarzyszenie Zadba oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie zapraszają 16 czerwca dzieci wraz z rodzicami na festyn integracyjny promujący zdrowy styl życia. Impreza odbędzie się na terenie ogrodu przed budynkiem szkoły, przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 w Sopocie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...