Bezpłatne porady prawne, obywatelskie lub mediacje

Figurka Temidy, globus i książki stoją na stole
Fot. Pixabay

Wszyscy, których nie stać na wizytę u prawnika, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Wsparcie świadczone jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, prowadzonych przez Sopot oraz organizację pozarządową.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sopot

Na zainteresowanych czekają prawnicy, doradcy obywatelscy i mediatorzy, którzy udzielą fachowej pomocy w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, ubezpieczeniowych, prawa pracy.

Jeśli ktoś ma z kimś konflikt, może zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał się pogodzić bez pójścia do sądu. Można także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarto wcześniej podczas mediacji.

– Prawnicy Fundacji i Adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku dostępni są dla wszystkich, których nie stać poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej – mówi radca prawny Jakub Nagórko, prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej w Sopocie z ramienia Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów. – Jeżeli osoba uprawniona zastanawia się nad wystąpieniem na drogę sądową, możemy pomóc ocenić ryzyko i omówić najważniejsze sprawy związane z prowadzonym postępowaniem, a także udzielić wsparcia w przygotowaniu pisma wszczynającego postępowanie. Często zwracają się do nas osoby uprawnione, które są już w trakcie postępowania i potrzebują podpowiedzi, jak reagować na konkretnie zdarzenia już w trakcie procesu sądowego lub postępowania przed organem administracji. Wszystkie osoby udzielające porad związane są poufnością, obowiązane są również do dochowania tajemnicy zawodowej w związku ze świadczoną pomocą prawną, nie ma więc obaw o ujawnienie danych wrażliwych. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu z infolinią dostępną pod numerem telefonu 536 017 748.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...