Sopot dostępny

Gdzie w Sopocie zaparkują osoby z niepełnosprawnością – mapa miejsc

W Sopocie staramy się, by przestrzeń publiczna była jak najbardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach. Jednym z udogodnień, które pomagają osobie z niepełnosprawnościami, są wyznaczone i specjalnie oznakowane miejsca parkingowe.

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów dzieci lub dorosłych z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zachęca osoby, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w formie opieki wytchnieniowej. Może to być pobyt całodobowy w ośrodku wsparcia lub pobyt dzienny w miejscu zamieszkania bądź w placówce.

Finanse z PFRON dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Urząd  Miasta w Sopocie zaprasza pracodawców z terenu Sopotu zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami do skorzystania ze środków z PFRON.

W sopockim magistracie repatriantom i uchodźcom pomoże asystentka

Rozpoczęcie życia w nowym kraju, z innym językiem, jest bardzo trudne. Teraz w Urzędzie Miasta mieszkający w Sopocie repatrianci i uchodźcy będą mogli skorzystać ze wsparcia asystentki, która pomoże im w załatwieniu spraw urzędowych w sopockim magistracie.

Sopot na rzecz kobiet i dzieci – zgłoś swoje pomysły do programów wsparcia

Sopot przygotowuje szeroki pakiet różnorodnych programów wsparcia dla kobiet oraz działania w ramach programu UNICEF „Miasto przyjazne dzieciom”. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów, sugestii, potrzeb, które wzbogacą ten katalog działań.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...