Integracja dzieci i młodzieży poprzez kulturę i sztukę

Fot. Pixabay

Rozstrzygnięty został III konkurs ofert na realizację w Sopocie zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Na zadanie pn. „Integracja dzieci i młodzieży poprzez kulturę i sztukę” 120 tys. zł przyznano Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji.

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji złożyło ofertę wraz z kwotą dotacji przyznanej na zadanie w III konkursie na rok 2022. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy o realizację zadania. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zobacz: Biuletyn Informacji Publicznej Sopot

                                                                         

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...