Leśne szlaki rowerowe zmodernizowane

Fot. UMS

Zakończono prace przy modernizacji leśnych dróg rowerowych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze administrowanym przez Sopot wyremontowane odcinki dróg leśnych liczą w sumie niemal 10 km.

W ramach projektu pod nazwą „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” modernizacji poddano 9,14 km dróg rowerowych położonych na terenach leśnych administrowanych przez Sopot. Drogi utwardzono naturalnym materiałem i wykonano miejscowe odwodnienia, co zapobiegnie rozmywaniu dróg leśnych przez deszcze. Modernizacja objęła również łączniki szlaków z osiedlami miejskimi. 

Leśne szlaki rowerowe to świetne miejsce do rekreacji, nie tylko latem. Chcemy jak najpełniej wyzyskać ich potencjał, ale tak, by jednocześnie ochronić te przyrodniczo cenne miejsca – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dzięki modernizacji znacznie poprawił się komfort podróżowania tymi ścieżkami, zwłaszcza rowerem. Natomiast same drogi są mocniejsze i bardziej odporne na warunki atmosferyczne. 

Przeprowadzone prace są częścią większej inwestycji, której celem jest zagospodarowanie terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez utworzenie rowerowego szlaku rekreacyjnego, a w konsekwencji uporządkowanie ruchu turystycznego. Dzięki modernizacji nawierzchni znacznie poprawił się komfort ruchu pieszych i rowerzystów, a ukierunkowanie ruchu na wybranych drogach pomoże chronić bioróżnorodność i zmniejszy oddziaływanie człowieka na środowisko. 

Zrealizowano:

- odcinek nr 2 i odcinek nr 3 – wykonanie oznakowania kierującego do szlaku o łącznej długości 1889 m przebiegającego od sanatorium Leśnik do Wielkiej Gwiazdy,

- odcinek nr 4 – remont szlaku biegnącego wzdłuż Drogi Nadleśniczych o długości 554 m: wykonanie lokalnego profilowania i zagęszczenia istniejącej utwardzonej nawierzchni z kruszywa naturalnego, oczyszczenie i udrożnienie rowów i zbiorników odparowujących,

- odcinek nr 5 – remont szlaku biegnącego od ul. Kolberga do Drogi Wielkokackiej o długości 600 m: wykonanie nawierzchni oraz wykonanie oznakowania,

- odcinek nr 6 – remont szlaku biegnącego wzdłuż ul. Reja wraz z Pętlą Reja (odcinek sopocki) o długości 4174 m: wykonanie bieżących robót na nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie oznakowania,

- odcinek nr 7a – wykonanie oznakowania szlaku oraz remont szlaku będącego łącznikiem ul. Spacerowej i Drogi Nadleśniczych znajdujących się na terenie administracyjnym Sopotu o długości 1966 m,

- odcinek I – wykonanie drobnych robót takich jak: uzupełnienie ubytków, oczyszczenie i udrożnienie rowów i zbiorników odparowujących,

- odcinek II – ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni szutrowo-gruntowej: nawierzchnia z kruszywa skalnego granitowego 0/31,5 grubości 10 cm na podbudowie z kruszywa skalnego 0/63 o grubości 20 cm, oczyszczenie i udrożnienie rowów i zbiorników odparowujących,

- odcinek III – ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej: nawierzchnia z kruszywa skalnego granitowego 0/31,5 grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa skalnego 0/63 grubości 15 cm, odwodnienie szlaku zabezpieczające przed wodami opadowymi i roztopami ul. Spacerową w Gdańsku,

- odcinek nr 8 – wykonanie oznakowania szlaku oraz remont szlaku biegnącego od skrzyżowania Drogi Nadleśniczych z granicą Sopotu, wzdłuż granicy Sopotu i Gdyni o długości 479 m,

Zakres zamówienia obejmował również wykonanie i montaż sześciu tablic informacyjnych zgodnych z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Koszt realizacji ścieżek rowerowych wraz z nadzorem wyniósł 1 677 500 zł. Dofinansowane wyniesie 549 tys. zł i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...