Zielony Sopot

Sopot zmuszony do zmiany stawek za odbiór odpadów

Polskie samorządy w drastyczny sposób odczuwają skutki rządowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawiciele samorządów wielokrotnie alarmowali, że wprowadzone przez rząd regulacje doprowadzą do drastycznej podwyżki kosztów funkcjonowania systemu. Co odbije się na mieszkańcach, którzy będą zmuszeni zapłacić więcej za odbiór śmieci. Dzieje się to poprzez m.in.: wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, dodatkowe obowiązki nałożone na gminy (np. wprowadzenie nowej frakcji BIO), wzrost cen wynagrodzeń, energii i paliw. Sopot, podobnie jak inne samorządy, przez decyzje rządowe, zmuszony został do opracowania nowych, wyższych stawek, które w formie uchwały zostały przedstawione radnym. Uchwała będzie procedowana na sesji Rady Miasta 30 stycznia 2020 r.

Co zrobić z choinką po świętach? 

Gdy choinka stanie się sypiącym problemem, z pomocą przychodzi Zakład Oczyszczania Miasta, który odbiera naturalne choinki.

Konferencja ekologiczna „Time is running out”

9 stycznia 2020 roku, w czwartek, od godziny 11:00 do 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbędzie się konferencja „Time is running out”. Wydarzenie organizowane jest przez uczennicę III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni – Barbarę Baraniak, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

By zmniejszyć koszty systemu odbierania odpadów od mieszkańców, od stycznia 2020 r. zmieni się harmonogram odbiorów. Nowe zapisy pojawią się w kalendarzach, które mieszkańcy otrzymają od Zakładu Oczyszczania Miasta.

Jestem ekoodpowiedzialny – spotkania dla mieszkańców

Zapraszamy mieszkańców na dwa spotkania dotyczące ekoedukacji w dwa grudniowe poniedziałki o godz. 17.00.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...