Zielony Sopot

Remont ul. Pogodnej, Architektów

Sopot rozpoczyna remonty ulic w dolnej części miasta. Będą one dotyczyły nie tylko wymiany nawierzchni jezdni lub chodników, ale mają na celu głównie poprawę warunków gospodarowania wodami opadowymi, w tym zagospodarowanie tych wód i ochronę przed podtopieniami. Od 6 kwietnia na ul. Pogodnej i Architektów rozpocznie się modernizacja nawierzchni ulic wraz z chodnikami i wjazdami na posesje oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Projektanci sięgnęli do nowoczesnych rozwiązań wprowadzając elementy infrastruktury pozwalającej na zagospodarowanie wód opadowych.

„Stop Smog” – pieniądze na wymianę pieców

31 marca startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na tych obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się w imieniu swoich mieszkańców między innymi gminy.

Ocalmy Bałtyk nim zatęsknimy – akcja WWF

Tegoroczna „Godzina dla Ziemi WWF”, czyli największa, ogólnoświatowa akcja ekologiczna organizowana przez WWF, w Polsce poświęcona będzie tematyce związanej z sytuacją, w jakiej znajduje się obecnie Morze Bałtyckie.

W Sopocie zrobisz zakupy na EkoRynku

Powiedzenie „jesteś tym, co jesz” staje się coraz bardziej popularne. I jest to bardzo zdrowy trend, w który wpisuje się ruszający na Sopockim Rynku od soboty, 27 marca cykl targów pod hasłem EkoRynek.  

Nowa stacja pomiaru jakości powietrza w Sopocie

W walce o czyste powietrze Sopot sięga po różne, czasami niekonwencjonalne narzędzia. Bezpłatna komunikacja dla uczniów, wysokie dopłaty do wymiany ogrzewania na ekologiczne lub podłączenia do miejskiej sieci, zniżki dla mieszkańców komunalnych zmieniających ogrzewanie czy dopłaty do wymiany okien, to tylko niektóre z nich. Efekty tych działań odczuwamy wszyscy, bo powietrze w Sopocie jest czyste i możemy bezpiecznie oddychać pełną piersią.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...