Aktywny samorząd 2023. Można już składać wnioski

Fot. Freepik

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski w programie „Aktywny samorząd 2023”. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie m.in. na wózki elektryczne czy skutery, sprzęt komputerowy, kurs prawa jazdy, a także na dalsze kształcenie w szkole policealnej lub wyższej. Osoby pracujące mogą również otrzymać dopłatę do zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd 2023” adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci i młodzieży. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku lub słuchu.

Warto skorzystać z możliwości jakie daje program „Aktywny samorząd”. To realne wsparcie, które pozwoli sfinansować zakup sprzętu niezbędnego do sprawniejszego funkcjonowania i podniesienia komfortu życia osoby z niepełnosprawnością. To także możliwość kształcenia i rozwoju kompetencji, które zwiększa szansę młodych osób na rynku pracy – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

W ramach Modułu I można otrzymać dofinansowanie na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, m.in.: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy zakupie sprzętu elektronicznego oraz szkolenia z obsługi tego sprzętu. Osoby pracujące mogą liczyć wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, również za opiekę, którą sprawuje niania. Wnioski można składać do końca sierpnia 2023 r.

Bardzo się cieszę, bo dzięki programowi osoby z niepełnosprawnościami będą miały większe szanse na zawodową aktywizację. To ważne, bo takie osoby często mają wysokie kwalifikacje, a pracę uniemożliwia im np. brak sprzętu, który wspomaga ich w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki programowi Aktywny samorząd będzie to dużo łatwiejsze – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Studenci oraz osoby, które uczą się w szkole policealnej, w ramach modułu II mogą otrzymać dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp. Na semestr letni, wnioski można składać do końca marca 2023 r.

W tej edycji programu podwyższone zostały limity kwot udzielanego wsparcia w poszczególnych obszarach Aktywnego samorządu. Najbardziej skorzystają osoby, które ubiegają się o dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Kwota dotacji w porównaniu do lat ubiegłych wzrosła o 60 tys. złotych, a dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym wzrosło z 10 tys. do 17 600 zł. 

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie obowiązujące w 2023 r.:

  • Moduł I – od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.
  • Moduł II (semestr letni) – od 1 marca do 31 marca 2023 r.
  • Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września do 10 października 2023 r. 

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd 20203” można składać przez system obsługi wsparcia zwany SOW dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW - 0 800 889 777, czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oprócz funduszy z PFRON, Miasto Sopot od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami przeznaczając na to własne środki, m.in. na turnusy rehabilitacyjne czy likwidację barier architektonicznych.

Szczegółowe informacje o programie Aktywny samorząd znajdują się na stronie MOPS Sopot w zakładce „Pilotażowy Program Aktywny samorząd". Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...