Rozpoczęły się testy wewnętrzne systemu Mevo

Fot. materiały UMS

Wewnętrzne testy systemu ruszyły 16 sierpnia 2023 roku. Podczas rozruchu, weryfikacji zostanie poddane działanie aplikacji mobilnej, systemu IT oraz Centrum Obsługi Użytkowników. Sprawdzana będzie także wygoda i komfort jazdy. 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 1050 rowerów klasycznych jest w Gdańsku, gotowych do testów, które potrwają 21 dni. Jeśli wypadną pomyślnie, po zakończeniu etapu I, zostanie rozpoczęty rozruch zewnętrzny dla 80 tys. użytkowników.

Dostawy rowerów 

100 sztuk rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, które wezmą udział w wewnętrznym rozruchu systemu, jest już w Gdańsku. Zgodnie z umową, 1500 “elektryków” będzie znajdowało się w siedzibie Operatora do połowy września. Również 1050 rowerów tradycyjnych jest w głównym magazynie City Bike Global. Wszystkie jednoślady biorące udział w rozruchu wewnętrznym są gotowe do udziału w testach. 

Aplikacja mobilna i system IT

Aktualnie trwają prace nad dopracowaniem systemu i aplikacji do obsługi wypożyczeń rowerów i zarządzania systemem oraz nadzorowania jego działania w gminach biorących udział w projekcie. Powstał i został przetestowany system do raportowania liczby wypożyczeń oraz zwrotu rowerów, zakupionych abonamentów, a także przejechanych kilometrów. Została przygotowana aplikacja mobilna do operowania systemem, a obecnie jest tłumaczona na język polski. Umożliwi ona m.in. inteligentne wyznaczanie tras w celu relokacji rowerów i usprawni logistykę działań operacyjnych podejmowanych przez pracowników Operatora.  

Testy wewnętrzne

Wewnętrzny rozruch testowy rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa 21 dni. W jego trakcie, poddawane weryfikacji zostaną wszystkie elementy funkcjonowania systemu. Zweryfikowane zostanie działanie nowej aplikacji mobilnej, systemu do raportowania, GPS oraz Centrum Obsługi Użytkowników. Testy zostaną przeprowadzone w oparciu o 100 rowerów - 75 ze wspomaganiem elektrycznym i 25 tradycyjnych. Wszystkie te rowery są gotowe na rozruch w siedzibie Operatora w Gdańsku. Sprawdzana będzie także wytrzymałość baterii “elektryków”. Rowery ze wspomaganiem powinny przejechać dystans minimum 100 km na w pełni naładowanej baterii. W rozruchu wewnętrznym wezmą udział pracownicy Metropolii, przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie oraz specjaliści weryfikujący techniczne elementy działania systemu. 

Uruchomienie systemu Mevo 2.0

Po zakończeniu trwania testów wewnętrznych, gdy ich przebieg będzie odbywał się bez zarzutów w 16 gminach Metropolii, we wrześniu rozpoczęte zostaną testy zewnętrzne. W trakcie ich trwania, możliwa będzie rejestracja 80 tys. użytkowników. Podczas tego etapu, mieszkańcom udostępnione zostanie 50% floty rowerowej. 

W trybie testowym, użytkownik będzie mógł skorzystać z abonamentu miesięcznego po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 gr. W tym czasie rowery bezpłatnie będzie można pozostawiać na istniejących stacjach MEVO. Pozostawienie roweru poza stacją wiązać się będzie z dodatkową opłatą w kwocie 10 zł. 

Gdy wszystkie elementy systemu będą funkcjonowały w sposób należyty, na ulice Metropolii wyruszy cała flota rowerów.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...