Rezerwat „Lasy Sopockie” – wrześniowe konsultacje z mieszkańcami

Fot. materiały UMS

Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody „Lasy Sopockie” odbędą się 5 i 7 września. Planowany rezerwat pozwoli chronić sopocki las w obecnym kształcie i zachować go dla przyszłych pokoleń.

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mają dla miasta istotne znaczenie ochronne i retencyjne. Pełnią ważne funkcje przyrodnicze i społeczne, są bardzo lubianym miejscem rekreacji i spacerów. Jeżeli nie zostaną objęte ochroną, to w ciągu najbliższych 20-40 lat na powierzchni co najmniej połowy obszaru planowanego rezerwatu zostaną przeprowadzone prace rębne, po których obecny harmonijny krajobraz starodrzewów bukowych zmieni się w pozbawiony harmonii krajobraz lasu użytkowanego.

Utworzenie na terenach leśnych rezerwatu przyrody to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony lasu przed agresywną gospodarką leśną i wycinkami, która pozwoli ocalić piękny sopocki las i zachować go dla przyszłych pokoleń. Tak chroniony teren pozwala również na rozwijanie edukacji przyrodniczej oraz jakościowej turystyki wokół walorów przyrodniczych tego terenu. Proponowany obszar ochrony rezerwatowej to ok. 300 ha stanowiących kompleks starodrzewów bukowych, ze znacznym udziałem drzew mających powyżej 140 lat, a także ponad setką gatunków zagrożonych i rzadkich zwierząt, roślin i grzybów.

Co się zmieni?

Na terenie planowanego rezerwatu istniejące ścieżki i szlaki pozostaną dostępne dla ruchu pieszego, konnego, rowerowego i narciarskiego. Wejście na teren rezerwatu będzie bezpłatne – podobnie jak we wszystkich innych rezerwatach w Pomorskiem. Na chronionym obszarze możliwe będzie zbieranie grzybów, ale tylko w okresie ich masowego występowania, od początku sierpnia do końca października. We wniosku o utworzenie rezerwatu zawarty jest również postulat, aby w planie ochrony dopuszczono możliwość wprowadzania psów na zasadach obowiązujących we wszystkich lasach, czyli na smyczy i ścieżkach udostępnionych do ruchu pieszego. Po utworzeniu, tereny rezerwatu powinny być wyłączone z obwodu łowieckiego, z utrzymaniem zakazu polowań.

Kiedy spotkania konsultacyjne?

Pierwsze z wrześniowych spotkań konsultacyjnych odbędzie się 5 września w Sanatorium „Leśnik” o godz. 17.00 – po spotkaniu zaplanowano spacer po omawianych terenach leśnych. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 7 września w Sopotece (godz. 17.00). Podczas spotkań można będzie zapoznać się z dokumentacją, zadać pytania ekspertom i włączyć się w dyskusję. Ankieta konsultacyjna jest dostępna w załączniku poniżej, a także w Urzędzie Miasta, na parterze przy wejściu. Dostepna jest również ankieta ankieta online.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...