Zmiana firmy odbierającej odpady z nieruchomości niezamieszkałych

Na zdjęciu po prawej pojemniki na odpady
Fot. UMS

W Sopocie zmieni się firma odbierająca odpady z nieruchomości niezamieszkałych, takich jak hotele, restauracje, firmy itp. Od 1 stycznia 2024 roku zadanie to będzie realizować spółka KOMA Usługi Komunalne.

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych, znajdujących się na terenie Sopotu, zadanie to będzie realizowane przez nowego wykonawcę - firmę KOMA Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Zmiana wykonawcy nie wiąże się ze zmianą sposobu świadczenia usługi.

Odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych będzie realizowany tak jak do tej pory, przez spółkę ECO Sopot.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...