Pół miliona zł na wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Fot. Pixabay

– Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważna jest troska o zdrowie psychiczne młodych ludzi – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Przykładem może być wygłosowanie przez mieszkańców Sopotu w poprzednich latach w Budżecie Obywatelskim 400 tys. zł na ten cel. Kontynuujemy ten program, szukamy dodatkowych środków, by możliwa była szybka wizyta u specjalisty, by było realne wsparcie, by młodzież czuła się dobrze w szkole i poza nią, ale przede wszystkim żeby system wsparcia był bardzo efektywny.

 

Zobacz: Relacja z konferencji prasowej dotyczący kondycji zdrowia psychicznego młodych sopocian oraz działań miasta zmierzających do budowania efektywnego systemu wsparcia (7.02.2024 r.)

 

W budżecie miasta na rok 2024 ok. 500 tys. zł przeznaczonych jest na wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Tu znajdziesz pomoc:

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Wspierania Rodzin i Dzieci, ul. Chrobrego 6/8/10, pok. 304. Zakres: badania psychiatryczne, opieka i badania psychologiczne, psychoterapia, diagnoza i terapia systemu rodzinnego. Rejestracja: tel. 531 539 639, codziennie w godz. 8.30-10.30. Więcej: www.diagnozaterapia.pl;

Sopocki telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Stowarzyszenie Support, dyżury pon.-pt. w godz. 16.00-18.00, tel. 690 538 228 oraz na profilu FB Stowarzyszenia Support.  

Specjalistyczne poradnictwo i wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (godziny nocne i dni wolne od pracy) – Sopocki telefon wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Support oferuje wsparcie poprzez działa interwencyjne, dyżury telefoniczne oraz konsultacje wyjazdowe, tel. 690 538 228, pon.-pt. w godz. 20.00-8.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 

Pamiętaj! Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz zadzwonić na bezpłatny numer telefonu zaufania: 116 111 (dzieci i młodzież) lub 116 123 (dorośli).

 

W planach na rok 2024 są:

  • konkurs na realizację zajęć terapeutycznych, m.in. psychoedukacji, warsztatów kompetencji społecznych, treningu uważności, arteterapii dla dzieci i młodzieży; planowany koszt 200 tys. zł;
  • program dodatkowego wsparcia oraz pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie – informacje w sekretariacie, ul. Władysława IV 23/25, tel. 882 433 500 i 58 551 51 33. Planowany koszt: 200 tys. zł.

 

Placówki wsparcia dziennego i świetlice socjoterapeutyczne

Stowarzyszenie Sopocki Dom (ul. Armii Krajowej 68) prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Więcej na: www.sopockidom.pl.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej (al. Niepodległości 778) – Placówka Wsparcia Dziennego zajmuje się  dziećmi i młodzieżą (13-19 lat). Są to m.in. korepetycje, wsparcie psychologiczne, warsztaty socjoterapeutyczne. Więcej na: www.caritas.gda.pl.

Polskie Towarzystwo Psychoedukacji w SP nr 1 oraz SP nr 8 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów oraz poradnictwo dla rodziców. Cele: poprawa funkcjonowania psychospołecznego, rozwój kompetencji emocjonalnych.

Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander prowadzi m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne, psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców.

 

Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Program Screen Team obejmuje 50 warsztatów o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zbyt intensywne korzystanie z mediów cyfrowych, a także o limitach dotyczących używania urządzeń ekranowych adekwatnych do wieku. Program kierowany jest do 500 uczniów i uczennic szkół podstawowych w wieku 11-14 lat.

Program Pigułka wiedzy to informacje o zagrożeniach przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz działaniu alkoholu, tytoniu, e-papierosów czy napojów energetycznych. Program adresowany jest do 800 uczniów i uczennic sopockich szkół podstawowych w wieku 12-14 lat. Więcej na: www.czystedzwieki.pl.

Streetworking dla młodych – grupa docelowa (700 kontaktów rocznie) to dzieci i młodzież sopockich szkół przebywająca w przestrzeni publicznej. Działania: informowanie o pomocy adekwatnej do zgłaszanych problemów, edukacja prozdrowotna, współpraca ze szkołami, pedagogami, psychologami, kuratorami sądowymi. Więcej na: www.czystedzwieki.pl.

Trening Umiejętności Społecznych w przedszkolach – pokazanie dzieciom prawidłowych wzorców w radzeniu sobie z emocjami oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Wsparciem objętych będzie 120 dzieci w wieku 3-6 lat z sopockich przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 8 i 10.

Gra w dobre zachowania to program realizowany przez fundację Ukryte Skrzydła, obejmujący  strategię zarządzania zachowaniem uczniów w klasie. Koncentruje się na wzmacnianiu zachowań pożądanych.

RESQL – system anonimowego powiadamiania o przemocy w szkole – w SP nr 1 wdrożony zostanie innowacyjny system powiadamiania, jako narzędzie wsparcia w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej. Stworzony został wspólnie z uczniami, nauczycielami, dyrektorami i rodzicami.

Diagnoza wybranych sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych – celem jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania dzięki diagnozie sytuacji szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Ocena da możliwość wypracowania planu zmian profilaktyki.

Profilaktyka HIV/AIDS – zwiększenie poziomu wiedzy o zakażeniach HIV, drogach przenoszenia się wirusa i konsekwencjach ryzykownych zachowań. Ważne jest też wzmocnienie akceptacji społecznej osób z HIV/AIDS. Działania realizowane są przez Fundację Pomorski Dom Nadziei w sopockich szkołach ponadpodstawowych. Więcej na: www.pomorskidomnadziei.pl.

Program Zabawa bez odurzania adresowany jest do 800 uczniów i uczennic szkół średnich w wieku 16-18 lat, dostarczy informacji o konsekwencjach zachowań ryzykownych, mechanizmach uzależnień, terapii oraz instytucjach udzielających pomocy.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...