Mierniki jakości powietrza w Sopocie

Miernik na budynku handlowo-usługowym przy ul. Kraszewskiego 26
Miernik na budynku handlowo-usługowym przy ul. Kraszewskiego 26. Fot. materiały UMS

W mieście zamontowane zostały dwa mierniki jakości powietrza. Jeden z nich znajduje się na Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49, natomiast drugi na budynku handlowo-usługowym przy ul. Kraszewskiego 26.

Mierniki spełniają wszystkie wymogi prawne i techniczne, a jednocześnie nie są kosztowne. Spółka należąca do Politechniki Gdańskiej – Excento, z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, opracowała nisko kosztowy miernik pyłu zawieszonego, zapewniający jakość uzyskiwanych wyników porównywalną do wartości referencyjnych zgodnie z normą PN-EN 12341 w ramach programu „e-pionier”. Mierniki mierzą stężenie pyłu zwieszonego PM10 oraz PM2,5. Obsługę mierników na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Sopotu prowadzi Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, która jest również operatorem automatycznej stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanej przy ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie, włączonej do Państwowego Monitoringu Środowiska.

Mierniki zostały sprawdzone przed zamontowaniem i kalibrowane względem stacji referencyjnej. W miernikach pracują cztery czujniki, co umożliwia uwzględnianie wzajemnej korelacji pomiędzy czujnikami oraz eliminowane błędnych wskazań któregoś z czujników.

Zamontowane mierniki pozwolą na jeszcze bardziej szczegółową ocenę jakości powietrza w Sopocie, która od kilkunastu lat określana jest jako dobra lub bardzo dobra. W ostatnich latach stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają 50 proc. wartości dopuszczalnej. Do takiego stanu przyczyniły się między innymi działania podejmowane przez Gminę Miasta Sopotu w celu obniżania niskiej emisji. Do działań tych zaliczyć można m.in. dotacje na: likwidację ogrzewania węglowego, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż odnawialnych źródeł energii; dopłaty dla wspólnot mieszkaniowych na remont budynków; termomodernizację budynków użyteczności publicznej; promowanie komunikacji publicznej oraz rowerowej; remonty dróg oraz nasadzenia zieleni.  

Dane z mierników prezentowane będą w najbliższym czasie na stronie internetowej Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

W przyszłym roku planowane jest rozszerzenie sieci pomiarowej na terenie Sopotu o kolejne mierniki.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...