Wspólny bilet dla metropolii

Fot. Fotobank.PL/UMS

Prezydenci Gdyni, Gdańska i Sopotu wypracowali oczekiwane, wspólne rozwiązanie dotyczące jednego biletu obowiązującego na terenie metropolii. Wspólny bilet na wszystkie środki komunikacji publicznej będzie kosztował 150 zł za miesiąc (ulgowy ok. 75 zł). Bilet pozwoli mieszkańcom aglomeracji na swobodne poruszanie się po terenie wszystkich zaangażowanych w nowy projekt gmin. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi mieszkańcom dojazdy do szkoły czy pracy, zwłaszcza gdy odbywają się one pomiędzy miastami i gminami położonymi na terenie całej aglomeracji. 

– Wprowadzenie ujednoliconego biletu i – przede wszystkim – ujednoliconej taryfy, to wydarzenie epokowe, które nie dzieli, a łączy i buduje prawdziwą metropolię. Bardzo się cieszę, że w sprawę zaangażowanych jest tyle podmiotów i nie ma podziałów na małe i duże Trójmiasto, wszyscy działamy wspólnie – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Wspólny bilet pojawi się już 1 lipca br. Będzie pilotażowo emitowany przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) i będzie upoważniał do przejazdów pojazdami komunikacji miejskich oraz Szybką Koleją Miejską i pociągami Polregio. Pozwoli na podróżowanie w granicach metropolii od Pruszcza Gdańskiego i Żukowa, przez Trójmiasto, Kosakowo, Rumię i Redę. W cenie biletu, tj. 150 zł, udział kolei będzie wynosił 134 zł. Rozwiązanie to zakłada, że gminy wchodzące w skład MZKZG, uczestniczące w projekcie, dopłacą do utrzymania nowej ceny biletu (obecnie wynosi ona 230 zł). Zasady współfinansowania zwiększonych kosztów funkcjonowania transportu kolejowego na obszarze metropolii zostaną ustalone w porozumieniu z marszałkiem województwa pomorskiego.

Na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, 12 lutego br., prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska zaproponują Zgromadzeniu przekazanie przez wszystkie gminy kompetencji do ustalania taryf na rzecz Związku. Ceny biletów byłyby wówczas ustalane w MZKZG, a nie w każdej z gmin z osobna.

Propozycja wspólnego biletu jest ogromnym wyzwaniem finansowym dla gmin, szczególnie w czasie, gdy na skutek działań niezależnych od samorządów tak trudno dopiąć budżety. Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Karnowski i Wojciech Szczurek uważają jednak, że to wyzwanie rozwojowe, które stoi dziś przed gminami Pomorza, musi zostać podjęte, by zaowocowało w przyszłości. Obejmuje wszystkie samorządy zrzeszone w ramach Związku Metropolitalnego. 

Prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska podkreślili, że wszystkie działania podejmowane w kierunku ujednolicenia transportu w ramach gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot byłyby dużo łatwiejsze i tańsze, gdyby Parlament RP uchwalił ustawę metropolitalną dla Pomorza. Gminy zyskałyby dodatkowo około 200 mln złotych rocznie, z których finansowane byłyby głównie wspólne rozwiązania komunikacyjne.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...