Zmiany cen biletów metropolitalnych

bilety autobus.jpg

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej informuje, że od 1 kwietnia 2020 r. zmienią się ceny biletów metropolitalnych jednoprzejazdowych, jednogodzinnych oraz 24- i 72-godzinnych, cena biletu imprezowego kolejowo-komunalnego i sposób obliczania długości ważności biletu okresowego MZKZG.

Nowe ceny biletów

Bilety metropolitalne jednoprzejazdowe, jednogodzinne oraz 24- i 72-godzinne

Ceny biletów okresowych MZKZG, zarówno komunalnych, jak i łączonych kolejowo-komunalnych nie zmieniają się.

Bilet imprezowy

Zmienia się cena biletu imprezowego kolejowo-komunalnego (z oferty mogą skorzystać organizatorzy imprez, których liczba uczestników wynosi co najmniej 50 osób. Organizator imprezy jest zobowiązany do zakupu biletów imprezowych dla wszystkich uczestników imprezy):

 

Zmiana podyktowana jest przede wszystkim niedawnym rozszerzeniem zakresu obowiązywania biletu imprezowego kolejowo-komunalnego o pociągi uruchamiane przez Polregio sp. z o. o.

Ceny biletów imprezowych komunalnych nie zmieniają się.

Zmiana sposobu obliczania długości ważności biletu okresowego MZKZG

Dodatkowo planowana jest zmiana dotycząca okresowych biletów metropolitalnych, obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Obecnie bilety te występują jako bilety:

  • 30-dniowe, tj. ważne przez 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez kupującego,
  • miesięczne, tj., ważne od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

Po zmianie bilety okresowe, których ceny zostaną utrzymane na obecnym poziomie (132 zł bilet normalny, 66 zł ulgowy), sprzedawane będą jako bilety miesięczne ważne na okres 1 miesiąca, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca (np. od 1 marca do 31 marca) lub od wskazanego dnia do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu, np. od 12 października do 11 listopada (wyjątek: bilety rozpoczynające ważność w dniu 30 lub 31 stycznia są ważne do ostatniego dnia lutego).  

Kupowanie biletów przez aplikacje mobilne

Bilety metropolitalne jednoprzejazdowe oraz 24- i 72-godzinne można kupować przez aplikacje mobilne i w formie papierowej. Jednak zagrożenie epidemiczne w kraju spowodowało ograniczoną dostępność biletów papierowych (zamknięcie lub skrócenie godzin pracy niektórych punktów sprzedaży). Z tego powodu zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych, które umożliwiają zakup i skasowanie biletu w wygodny i prosty sposób.

Bilety metropolitalne 24- i 72-godzinne można ładować również na tzw. karty miejskie.

Papierowe bilety dopłatowe

Papierowe metropolitalne bilety jednoprzejazdowe oraz 24- i 72-godzinne sprzed podwyżki nie zostaną wycofane z obiegu. MZKZG przewiduje zaopatrzenie wybranych punktów sprzedaży w dopłaty.

Konieczny będzie dobór właściwego biletu dopłatowego, tzn. aby skorzystać np. ze starego biletu 24-godzinnego trzeba będzie wybrać dopłatę dedykowaną biletowi 24-godzinnemu.

– Podejmujemy działania, aby bilet metropolitalny w miesięcznej kwocie 150 zł wszedł w życie 1 lipca br. To ambitny, jednocześnie wciąż realny termin – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Wczoraj otrzymaliśmy od wojewody pomorskiego uzgodnienie zmiany statutu. Potrzebujemy już tylko akceptacji statutu przez 14 rad gmin MZKZG.

 

Nowe ceny, wraz ze wszystkimi szczegółami dostępne na stronie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Wykaz punktów sprzedaży papierowych biletów metropolitalnych jednoprzejazdowych, 24- i 72-godzinnych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...