Jak rozsądnie gospodarować wodami opadowymi?

Fot. materiały promocyjne

Zmiany klimatyczne powodują m.in. powodzie, podtopienia, susze czy pożary lasów. Sopot podejmuje wiele działań, aby racjonalnie gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi, a także zmobilizować mieszkańców do współtworzenia otoczenia przyjaznego, bezpiecznego i pełnego zieleni.

Właściwe i efektywne gospodarowanie wodami to:

 • nieuszczelnianie powierzchni,
 • powolne odprowadzanie wód opadowych,
 • gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki.

Mieszkańcy Sopotu mają sporo możliwości, by gromadzić i wykorzystywać wodę. Są to m.in.:

 • zastosowanie przepuszczalnych powierzchni, np. prefabrykatów, geokrat na podjazdach i miejscach postojowych,
 • zielone dachy i zielone ściany,
 • nasadzanie drzew i pasy zieleni,
 • formowanie korytek odpływowych,
 • rozsączanie,
 • bioretencja,
 • muldy i rowy chłonne,
 • zbiorniki szczelne i beczki na deszczówkę,
 • ogrody deszczowe,
 • stawy i oczka wodne.

„Sopot łapie deszcz”

Aby ułatwić sopocianom wybór właściwego rozwiązania, wydany został informator „Sopot łapie deszcz” o sposobach gospodarowania wodami opadowymi. Dostępny jest on w wersji elektronicznej poniżej (wraz z tabelą dotyczącą formalności), oraz wkrótce wydana zostanie wersja papierowa.

Miasto już od 2011 r. ma w swojej ofercie udzielania dotacji związanych z ochroną środowiska wsparcie dla projektów wykorzystywania wody deszczowej, m.in. do podlewania przydomowych ogródków, wykonania systemów drenażowych i innych systemów do gromadzenia wody deszczowej w granicach własnej nieruchomości. Udzieleniem dofinansowania w Urzędzie Miasta Sopotu zajmuje się Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, tel. 58 52 13 792.

O dofinansowanie można również ubiegać się w ramach programu „Moja Woda”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 743 18 62, 58 743 18 59 lub 58 743 18 24 lub na stronie WFOŚ Gdańsk.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...