W sopockich szkołach pojawiły się butelkomaty

Butelkomat na szkolnym korytarzu
Butelkomat w SP nr 8. Fot. materiały UMS

W trzech sopockich szkołach stanęły butelkomaty do odbioru butelek PET. To zadanie mieszkańcy wybrali do realizacji w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Dzięki urządzeniom w szkołach prowadzony będzie konkurs „ECO Sorter”, którego celem jest propagowanie wśród sopockich dzieci i młodzieży idei segregacji odpadów. 

W konkursie wezmą udział szkoły podstawowe numer 8 i 9 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Placówki nie zostały wybrane przypadkowo. Podczas weryfikacji projektu, zgłoszonego przez trzech mieszkańców miasta, właśnie one odpowiedziały pozytywnie na zapytanie wysłane do wszystkich sopockich szkół i wyraziły chęć ustawienia butelkomatu. 

Po wyborze projektu prowadzono z wnioskodawcami rozmowy o sposobie realizacji projektu. Zdecydowano, aby „skup” butelek był konkursem i ekorywalizacją między klasami. Dlatego w konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie danej szkoły.  

– Ściany butelkomatu ozdobione są specjalnie zaprojektowaną grafiką spójną z całym sopockim programem ekologicznym Sopot naturalnie – mówi Jolanta Kownacka, koordynator projektu Sopot naturalnie. – Oprócz treści dotyczących samego urządzenia znalazły się tam również wiadomości o innych, oprócz segregacji, zachowaniach proekologicznych, np. o piciu wysokiej jakości sopockiej kranówki.

Butelkomat przyjmuje wyłącznie butelki PET. Każdy uczeń klasy biorącej udział w konkursie dostanie kartę z kodem QR, którą automat sczyta przyporządkowując punkty za oddaną butelkę do danej klasy. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:

  • Mały Eco Sorter – dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III,
  • Eco Sorter – dla uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VIII,
  • Duży Eco Sorter – dla uczniów liceum.

W każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody finansowe za zebrane ekopunkty :

  • 1500 zł za zajęcie I miejsca,
  • 1000 zł za zajęcie II miejsca,
  • 700 zł zajęcie III miejsca.

Nagrody zostaną przekazane na konto rady rodziców danej klasy i to ona zadecyduje o ich rozdysponowaniu. Dzięki temu nagrody będą dopasowane do preferencji zwycięzców.

Pierwsza edycja konkursu rozpocznie się 18 stycznia i potrwa do 30 maja 2021 r. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...