Dla osób z niepełnosprawnością – wsparcie na sprzęt czy dokształcanie

Kobieta siedzi przy stole, pisze na laptopie, obok leżą zeszyty i długopisy
Fot. Pixabay

Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać już wnioski o przyznanie dofinansowania m.in. na zakup wózka elektrycznego, sprzętu komputerowego czy kursu prawa jazdy. Także na kształcenie w szkole policealnej lub wyższej. Wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd 2021” przeznaczone jest przede wszystkim dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci i młodzieży. 

W ramach Modułu I można otrzymać dofinansowanie na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, m.in.: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy zakupie sprzętu elektronicznego, a także szkolenia z obsługi tego sprzętu. Wnioski można składać do końca sierpnia 2021 r.

– Warto zwrócić uwagę, że z programu „Aktywny samorząd 2021” mogą skorzystać pracujące osoby z niepełnosprawnościami – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – To, że mogą otrzymać wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, również za opiekę, którą sprawuje niania, pozwala na pełniejszą ich samodzielność oraz szersze uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. 

Osoby, które uczą się w szkole policealnej lub studiują, w ramach Modułu II mogą otrzymać dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia. Dodatek do kosztów kształcenia może zostać zwiększony o 500 zł dla osób, które w związku z pandemią w poprzednim semestrze lub aktualnie uczą się w formie zdalnej. Wnioski można składać do końca marca 2021.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie obowiązujące w 2021 r.:

  • Moduł I – od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  • Moduł II (semestr letni) – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
  • Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

Złożenie wniosku umożliwia System Obsługi Wsparcia, przygotowany przez PFRON.

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie www.mopssopot.pl. Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...