Remont ul. Pogodnej, Architektów

Widok ulicy, popękana jezdnia, przy ulicy stoją domy z czerwonej cegły w dali zaparkowany czerwony samochód.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopot rozpoczyna remonty ulic w dolnej części miasta. Będą one dotyczyły nie tylko wymiany nawierzchni jezdni lub chodników, ale mają na celu głównie poprawę warunków gospodarowania wodami opadowymi, w tym zagospodarowanie tych wód i ochronę przed podtopieniami. Od 6 kwietnia na ul. Pogodnej i Architektów rozpocznie się modernizacja nawierzchni ulic wraz z chodnikami i wjazdami na posesje oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Projektanci sięgnęli do nowoczesnych rozwiązań wprowadzając elementy infrastruktury pozwalającej na zagospodarowanie wód opadowych.

– W ramach inwestycji stworzone będą również niewielkie wyspy zieleni z funkcją bioretencyjną, mające za zadanie absorbować wodę i poddawać ją podczyszczaniu przed odprowadzeniem do gruntu – mówi Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu. – Przygotowując inwestycję do realizacji korzystaliśmy z ekologicznych rozwiązań dla prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi, a przede wszystkim do zatrzymywania tych wód w miejscu ich powstania. Wody opadowe należy traktować jak zasób, w związku z czym miasto skupia się obecnie na racjonalnym jego wykorzystaniu.

Przy ulicach zasadzone zostaną szpalery niskich drzew. Będą one posadzone z użyciem materiałów magazynujących wodę wokół korzeni, co pozwoli na późniejsze jej wykorzystanie szczególnie w okresie bezdeszczowym. Materiały te to geokompozyty sorbujące wodę, jest to opatentowany niedawno w Polsce sposób na trwałe zatrzymywanie w glebie wody, zarówno opadowej, jak i pochodzącej z podlewania przez człowieka. Dzięki czemu staje się ona dłużej i bardziej dostępna dla roślin. Rozwiązanie to jest bardzo dobrym wsparciem dla rozwoju nowo posadzonych drzew czy krzewów.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych w ramach projektu  „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta Sopot, uchodzących do Zatoki Gdańskiej.” Wartość inwestycji: 2,26 mln PLN

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...