Informator dla osób z niepełnosprawnością – do pobrania

Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością
Fot. materiały UMS

Bezpłatny „Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością Sopot 2020” to zbiór infor­macji, które ułatwią rozwiązywanie problemów życia codzienne­go i umożliwią pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami w życiu na­szego miasta, wskażą, jakie prawa im przysługują i czego mogą oczekiwać ze strony instytucji powołanych do pomocy oso­bom z niepełnosprawnościami. Publikację przygotował Urząd Miasta Sopotu.

– Pierwsza edycja informatora, w 2018 r., spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – W trosce o wszystkich naszych mieszkańców i ich różnorodne potrzeby postanowiliśmy więc wydać uaktualnioną publikację. Można tam znaleźć m.in. informacje o tym, co robić, gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, gdy niepełnosprawność nie pozwala lub ogranicza podjęcie pracy, a także gdzie są np. poradnie stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami. Informator zawiera także spis sopockich instytucji kulturalnych, sportowych i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnego egzemplarza „Sopockiego Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością” – dodaje wiceprezydent Jachim.

 

Poniżej wersja do pobrania „Sopockiego Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością” (pdf)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...