Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – termin do 30 czerwca

Widok na budynki w Sopocie z lotu ptaka. Dużo zieleni
Fot. Jacek Bieliński

Każdy właściciel lub zarządca budynku do 30 czerwca 2022 r. zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB ma za zadanie zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Należy zgłosić każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB. Są to:

 • miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

 

 

Kto musi złożyć deklarację?

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. Na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca, deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni.

 • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
 • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
 • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

 

Jak złożyć deklarację?

 • Przez internet:

Deklarację można złożyć przez e-formularz samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij „Złóż deklarację”, wypełnij ją i wyślij.

 • W formie papierowej:

Nie masz dostępu do Internetu? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście lub listownie, wysyłając na adres

Urząd Miasta Sopotu
Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

z dopiskiem: CEEB

Formularze do pobrania pod artykułem

 

 

 Terminy złożenia deklaracji do CEEB

 • 30 czerwca 2022 r. – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
 • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, po 1 lipca 2021 r.

 

Więcej informacji o CEEB. Zobacz, jak wypełnić deklarację o źródłach ciepła

 

Kontakt w razie dodatkowych pytań:

 • Sebastian Krywult
 • Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
 • tel. 58 52 13 793
 • e-mail: sebastian.krywult@um.sopot.pl 
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...